mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Studijní obory Mechanik elektrotechnik Maturitní zkouška
Maturitní zkouška PDF Tisk Email

Ministerstvo školství upraví podrobnosti konání maturitní zkoušky Maturitním řádem – vyhláškou. Půjde však spíše o organizační záležitosti společné (povinné) části.

Předpokládaný obsah této maturitní zkoušky:

Společná (povinná) část Český jazyk a literatura didaktický test + strukturovaná písemná práce + ústní zkouška 15 min
Anglický, nebo Německý jazyk didaktický test CIJ + písemná práce CIJ nebo test MAT + ústní zkouška 15 min
Matematika nebo Informatika
Profilová část maturitní zkoušky Praktická zkouška z odborného výcviku. 2denní praktická práce (ele+emě+eni)
Elektrotechnika ústní zkouška 15 min
Digitální technika a mechatronika ústní zkouška, 15 min