mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Studijní obory Obalová technika Učební plán
Učební plán PDF Tisk Email

 

Učební plán studijního oboru 34-42-M/01 Obalová technika naleznete zde.

  

Pozn 1: Číslice v závorce znamená dělené hodiny

Pozn.2: Odborná praxe se ve 2.  a 3. roč. vykonává 2 týdny v celku obvykle během května

Pozn.3: OSZ - Občanský a společenskovědní základ (Občanská nauka)