mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Dřevosymposium Dřevosympozium 2013 Ohlédnutí za dřevosympoziem 2013
Ohlédnutí za dřevosympoziem 2013 PDF Tisk Email

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí prožila první zářijový týden ve znamení mohutných oslav. Byl k tomu skutečně velký důvod, protože jako jediná vyšší odborná škola tohoto zaměření v republice oslavila své třicáté narozeniny.
Cílem oslav bylo ukázat široké veřejnosti, co všechno škola „umí“ a vězte, že toho není málo. Od 2. do 6. září probíhala série přednášek, workshopů, odborných i kulturně společenských akcí, které byly určeny pro širokou veřejnost. Vždyť také slogan školy zní „možnosti jsou otevřené“, tak proč neotevřít školu každému, kdo má o dění na půdě leadera v oblasti vzdělávání v obalovém a grafi ckém designu zájem.
Hlavní akcí, která probíhala nepřetržitě po celý týden a vyvrcholila slavnostním zakončením v pátek, 6 září byl již druhý ročník Dřevosympozia. Husovo náměstí před školou žilo prací šesti renomovaných umělců, kteří před zraky kolemjdoucích vdechli život svým nádherným sochám. Některá z uměleckých děl, vytesaných z dubu a akátu, budou zdobit prostory školy.
Díky Dřevosympoziu mohla veřejnost vidět školu nejen jako zajímavý a moderní vzdělávací ústav, ale též jako místo kultury a setkávání. Toto spojení je důležité jak pro školu, tak pro její okolí. Jsem velmi rád, že bylo možné tuto skvělou akci zorganizovat. Můj hluboký dík patří jak umělcům, kteří nám umožnili po dobu jednoho týdne nahlédnout do své nádherné práce, tak všem zainteresovaným osobám, bez kterých bychom onen týdenní maraton nikdy nemohli uskutečnit.
Pokud jste neměli možnost navštívit nás během prvního zářijového týdne osobně, zajisté si rádi prohlédnete tento katalog. Věřím, že se Dřevosympozium ve Štětí stane dobrou kulturní tradicí  a v roce 2015 budeme opět svědky přerodu kmene v umělecké dílo. Již se na to moc těším!


Na tomto místě můžete stáhnout katalog dřevosympozia v elektronické podobě. (8 MB, PDF, vyžaduje instalaci Adobe Readeru)

 

O katalogu

Katalog popisuje právě poslední akci, která se konala v roce 2013. Obsahuje profily umělců a představení jejich děl, která během Dřevosympozia 2013 tvořili. Kromě toho můžete shlédnout fotodokumentaci, na které je patrný vývoj děl od prvního zářezu do mohutného kmene, po jejich finální představení. Z akce byla pořízena velice podrobná fotodokumentace, čítající cca 4000 fotografií. Není v možnostech této webové prezentace je všechny prezentovat, na požádání vám však rádi zašleme DVD s kompletním obsahem.

 

Autorkou katalogu je Michala Votápková, DiS., fotografie (c) autoři děl, dále pak Lucie Pospíšilová a Eliška Pospíšilová, text PhDr. Jiří Konvalinka