mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Škola - výuka Spolupráce s dalšími institucemi
Spolupráce s dalšími institucemi PDF Tisk Email

Obalová technika, obalový a grafický design

Škola je členem zaměstnavatelské Asociace českého papírenského průmyslu ČR ACPP a Obalové asociace SYBA, které sdružují firmy s různým příbuzným zaměřením a kde se absolventi mohou uplatňovat na pozicích technického, obchodního a marketingového úseku. Užší spolupráce se týká především přednášek členů SYBA z řad jednotlivých firem a také možností odborné praxe studentů u členských firem.

Škola se však také podílela na překladu odborné literatury ze zahraničí z oblasti tiskových technik a obalové techniky, které se využívají jako učební texty a je členem Flexotiskové skupiny.

Dvojstranná spolupráce je vedena tam, kde to škole přináší mnoho užitku. Dvojstranná spolupráce s firmami, které mají zahraniční zastoupení, přineslo mj. špičkové softwarové vybavení pro obalový a grafický design v ceně přes 20 mil. Kč (EskoGraphics, EngView – Hawe Systems, MarbaCad a KASEMAKE).

Spolupráce s Antalis a SCA vede studenty ke kreativitě, protože se jejich artefakty a výtvarná díla uplatňují na výstavách, vernisážích a nebo přímo pro dlouhodobou instalaci v interiéru firem.

I výtvarně zaměření studenti nacházejí uplatnění ve vzorkovnách a studiích firem na zpracování lepenek (např. Thimm, Model) nebo při prodeji (Ospap). V poslední době existuje velká poptávka po spolupráci s firmami, které se angažují v návrhu a výrobě displejů různého druhu (Branaldi, THIMM Obaly, http://www.fiala-sebek.cz/aj.). Odborná učitelka školy ing. Jana Žižková pravidelně publikuje mj. v časopise Svět balení).

Studenti se dostanou do zahraničí díky spolupráci se švýcarskou firmou Bobst, která se také věnuje výrobě tiskových a obalových strojů, včetně zvláštních strojů pro umělecký tisk.

Užší spolupráce je realizována s Fakultou umění a designu UJEP Ústí nad Labem. Vysokoškolští pedagogové zajišťují různé přednášky pro studenty vyšší školy (dějiny výtvarné kultury, design) a fakulta každoročně zajišťuje předsedu komise absolutoria vyšší školy ve Štětí.

Škola je členem Asociace vyšších odborných škol.

 

Střední škola

Žáci počítačových studijních oborů absolvují různé exkurze v podnicích a firmách nebo v nich absolvují praxe. Na škole je zavedena Cisco Academy pro žáky, kteří chtějí dosáhnout vyšších znalostí v oblasti počítačových sítí, včetně získání mezinárodního certifikátu.

Žáci studijního oboru Mechanik elektronik/elektrotechnik absolvují certifikované semináře a školení u firem, např. pro inteligentní elektroinstalaci do bytových zástaveb aj. (Jablotron, Chvalis apod.), včetně školení vyhl. č. 50.

 

Škola spolupracovala v rámci mobilit v programu Leonardo se střední školou v Neukirchu v Německu - učební obor Truhlář.

Žáci dosavadních učebních oborů absolvují odborný výcvik v mnoha okolních firmách, kde se přímo setkávají s praxí ve svém oboru (fy Mondi Štětí, Kovovýroba Praha, Juris Ltm, elektro firmy, 2JCP Štětí, truhlářské firmy, zámečnické firmy, Siemens, Axis Štětí, Procházka Roudnice nad Labem, SOZOL Štětí aj.

Škola realizovala své dva programy celoživotního vzdělávání v projektu UNIV do roku 2008.

Škola spolupracuje s různými zaměstnavateli díky certifikované svářečské škole, pro které pořádá opakované školení a rekvalifikaci.

Další spolupráci naleznete na těchto stránkách v sekci Školu podporují...