mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Přijímací řízení
Design interiéru a nábytku - základní informace PDF Tisk Email

Kód oboru: 82-41-M/11

ŠVP: Design interiéru a nábytku

Doba studia: čtyři roky

Zakončení maturitní zkouškou

Forma studia: Denní

prodejna1V kontextu tradice Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, především oborů Obalový a grafický design, Obalová technika - Obalový a grafický design a oboru Truhlář otevíráme nový obor Design interiéru a nábytku. Tento studijní obor bude organicky propojovat již běžící vzdělávací programy a poskytne absolventům přípravu pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby interiérů a nábytku, zejména jako tvůrčí, případě technickoorganizační pracovník. Studium tohoto oboru je vhodné pro chlapce a dívky s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů.

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury a nábytkové tvorby, s různými technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiérů včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení. Podrobně se seznámí s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci. Vytvářet modely a konkrétní výrobky dle vlastních návrhů na odborných pracovištích dílen a ateliérů. Pracovat se speciálními grafickými programy včetně programování na CNC dřevoobráběcích strojích, posuzovat ekonomické aspekty výroby i základy ekonomiky výroby.

Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru na vysokých školách v Praze, Brně i v Liberci (dřevařské inženýrství, design nábytku, architektura apod.) nebo najdou po maturitě uplatnění v praxi v nábytkářských a dřevozpracujících firmách (mistři, konstruktéři, návrháři), v projekčních a architektonických ateliérech, v kuchyňských studiích, specializovaných prodejnách nábytku nebo samostatně jako bytoví architekti.

Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.

Formulář příhlášky, pokud jej neobdržíte od své základní školy, můžete stáhnout ZDE.

Domluvte si návštěvu v naší škole, řekneme vám vše o tomto zajímavém oboru!

Učební plán

A. Předměty všeobecné povinné

Zkratka

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Český jazyk a literatura

ČJL

4

4

4

4

Anglický/Německý jazyk

ANJ/NĚJ

4(4)

4(4)

4(4)

4(4)

Německý jazyk/Anglický jazyk

NĚJa/ANJn

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

Dějepis

DĚJ

2

-

-

-

Fyzika

FYZ

2

-

-

-

Chemie

CHE

1

-

-

-

Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

Matematika

MAT

2

2

2

2

Tělesná výchova

TĚV

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

B. Předměty odborné povinné

-

-

-

-

-

Informatika

INF

2(2)

2(2)

-

-

Ekonomika

EKO

-

-

2

1

Dějiny nábytkové tvorby a designu

DND

2

2

2

2

Výtvarná tvorba

VTV

2(2)

3(3)

3(3)

2(2)

Počítačová grafika

PGR

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

Technické kreslení

TEK

2(2)

2(2)

-

-

Deskriptivní geometrie

DEG

1(1)

-

-

-

Technologie a nauka o materiálech

TNM

2

2

2

2

Konstrukce

KON

2(2)

3(3)

3(3)

3(3)

Ateliér designu a praktická cvičení

ADE

4(4)

8(8)

8(8)

10(10)

Fotografie

FOT

-

-

2(2)

2(2)

Odborná praxe

PRA

-

2 týdny

2 týdny

-

Celkem

9

39

39

39