mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Škola - výuka Sportovní činnost
Sportovní činnost PDF Tisk Email

V rámci tělesné výchovy je snaha o co nejpestřejší náplň, která svým obsahem přispívá k rozvoji tělesných a sportovních dovedností podle věkové kategorie studentů, jednak v atletice a sportovní gymnastice ale také při sportovních a míčových hrách.

V hodinách tělesné výchovy si žáci dále procvičují základy poskytování první pomoci na resuscitačním modelu, seznamují se s obvazovou technikou pro ošetření menších poranění a na anatomickém modelu se seznámí s lidským tělem a jeho vnitřními orgány.

Pro sportovní činnost jsou k dispozici dvě tělocvičny, moderní posilovna, prostor pro fitnes a stolní tenis.

Nejlepší žáci reprezentují školu na nejrůznějších turnajích a sportovních akcích mezi školami nejen v rámci okresu, ale i kraje (volejbal, basketbal, hokejbal…),v nichž se celkem pravidelně umisťují na medailových místech.

V září je pořádán výběrový sportovně-turistický kurz u moře v Chorvatsku, v zimním období jsou to lyžařské kurzy nejen v České republice (Jánské Lázně), ale i v zahraničí, v Itálii (Cortina d´Ampezzo) a před koncem školního roku v měsíci červnu se uskutečňují týdenní vodácké kurzy na řece Berounce a na Vltavě.

Sportovní kroužky se realizují v odpoledních hodinách, jedná se o kroužky volejbalu a sálové kopané, v nichž si zájemci osvojují nejen herní činnosti a taktiku ale také kolektivní myšlení a smysl pro fair play.