mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Studijní obory Obalová technika Maturitní zkouška
Maturitní zkouška PDF Tisk Email

Ministerstvo školství upraví podrobnosti konání maturitní zkoušky Maturitním řádem – vyhláškou, která bude teprve vydána.

Předpokládaný obsah této maturitní zkoušky:

Společná (povinná) část Český jazyk a literatura didaktický test + strukturovaná písemná práce + ústní zkouška 15 min
Anglický, nebo Německý jazyk didaktický test + písemná práce + ústní zkouška 15 min
Informatika/Občanský a společenskovědní základ
Profilová část – výběr ředitele Praktická zkouška - obalový a grafický design 2denní praktická práce
a
Dějiny umění ústní zkouška 15 min
Obalové a tiskové techniky ústní zkouška 15 min
nebo
Obalová technika ústní zkouška 15 min
Tiskové techniky ústní zkouška 15 min