mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Veřejné zakázky VZMR na multifunkční hřiště
VZMR na multifunkční hřiště PDF Tisk Email

Veřejná zakázka na multifunkční venkovní hříště

Ředitel školy vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště“. Tato výzva je zároveň i zadávací dokumentací.


Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.

Předmět nabídky:

Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště

  • Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem.
  • Rozměry hřiště min. 30 x 15 m.
  • Zajištění kompletní stavby včetně zemních prací, odvodňovacího systému, podkladové vrstvy, umělého povrchu, oplocení se vstupem na hřiště.
  • Sportovní vybavení bude zahrnovat sadu pro volejbal, branky pro minikopanou mimo vlastní plochu hřiště, basketbalové konstrukce nad brankami
  • Dřevěné hrazení do výšky 1 m, celková výška oplocení 4 m, oka polyamidové sítě 45 na 45 mm
  • Finální umělý povrch: umělý polyuretanový povrch na bázi EPDM

Doba a místo plnění:

Předpokládaná doba plnění: od 1. července 2015 do 30. září 2015

Místo plnění: Štětí, Pivovarská 594


Lhůta pro podání nabídky:
do 22. 6. 2015 do 12:00 hodin


Nejvyšší možná cena: 1 000 000 Kč s DPH.


Zadávací dokumentace - zahájení VZMR

Vzor smlouvy o dílo

Návrh prohlášení

Výzva k podání nabídek