mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 2007
Události na škole 2007 PDF Tisk Email

Události na škole 2007 

 • 22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51.
 • 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením Mgr. M. Kubánka.
 • 12. - 13. 6. - absolutorium VOŠ obalové techniky - absolvovalo 24 studentů, z toho 4 s vyznamenáním, 19 prospělo a 1 neprospěl.
 • 6. 6. - klauzury 3. D (elektronické prezentace)
 • 6. 6. - jednání ředitele školy ve firmě Mondi Packaging ohledně bližší spolupráce především v celoživotním vzdělávání a praxí žáků.
 • 11. 5. - pedagogická rada 4. ročníků. Všichni žáci ze 4. I (celkem 28 žáků)), ze 4. D nepřipuštěni 2 žáci z jednoho předmětu a 1 žák ze tří předmětů z celk. počtu 27.
 • 4. 5. - pedagogigcká rada pro absolventské práce 3. roč., všechny práce (celkem 24) připuštěny k obhajobě
 • 26. - 27. 3. - praktické maturitní zkoušky 4. D
 • 24. - 25. 3. - praktické maturitní zkoušky 4. I
 • 25. 3. - klauzury VOŠ obalové techniky, 3. ročník
 • 20. 3. - kulturní výlet 3. D do Prahy (Klášter sv. Anežky české aj.)
 • 13. 3. - kulturní výlet 1. O - Galerie Roudnice nad Labem
 • 10. 3. - ples VOŠ obalové techniky ve Štětí
 • 6. 2. - exkurze žáků 4. D v OITK Kolín (tiskové techniky)
 • 31. 1. - předání vysvědčení žákům střední školy
 • 23. 1. - vernisáž žáků a studentů VOŠ i SOŠ v Boleticích u Děčína v SCA Packaging Jílové pod vedením ing. I. Štyrandové, kteří realizovali interiér firmy papírovými a lepenkovými artefakty.
 • 19. 1. - ples Střední školy obou tříd 4. D a 4. I v domě kultury v Litoměřicích
 • 19. 1. - pedagogická rada SŠ
 • 9. 1. - školní kolo olympiády v českém jazyce, na 1. místech se umístily Zuzana Týnková z 2. D a Hana Hubená ze 3. D.
 • 8. 1. - setkání zástupců zřizovatele (Ústeckého kraje), města Štětí a ředitelů VOŠ obalové techniky a SŠ a SOŠ technické Štětí ohledně sloučení obou škol k 1. září 2007.
 • 20. 12. - návštěva žáků IN a TH z Pivovarské ul. v Drážďanech
 • 19. 12. - prohlídka žáků 2. D a 3. D Staroměstská radnice v Praze s odborným výkladem
 • 15. 12. - účast družstva školy v soutěži leteckých modelů P3, A6 a F1N na Vánočním rampouchu v Děčíně
 • 14. 12. - návštěva 3. D v Praze - klášter sv. Anežky
 • 14. - 16. 12. - kreslení pravou mozkovou hemisférou, workshop na škole
 • 13. 12. - školní kolo Olympiády v českém jazyce
 • 13. 12. - návštěva žáků na domově mládeže na vánočních trzích v Praze
 • 12. 12. - exkurze 1. O v SCA Packaging Jílové u Děčína
 • 12. 12. - klauzury 2. O
 • 10. 12. - návštěva žáků TH1 a IN2 na výstavě Albrechta z Valdštejna v Praze
 • 8. - 14. 12. - lyžařský kurs žáků střední školy v Pivovarské ul. v Janských Lázních.
 • 7. 12. - exkurze  žáků v Pivovarské ul. fy Chvalis Hoštka (výuka pneumatiky a hydrauliky)
 • 5. 12. účast žáků střední školy v Salesiánském divadle v Praze v angl. jazyce Charles Dickens: A Christmas Carol
 • 4. - 5. 12. - exkurze 3. D a 2. O ve fy Panflex (flexotisk) Statenice
 • 23. 11. - účast žáků střední školy na okresním šachovém turnaji v Litoměřicích
 • 23. 11. - okresní přebor škol v šachu - družstvo školy obsadilo 1. místo ve III. kategorii (Vojtěch Fiedler, Matěj Civín, Vladimír Míška, Jan Kladiva, Jiří Vytasil).
 • 22. 11. - exkurze krejčích 3. ročníku na Mělníku
 • 20. 11. - JOB FAIR 2007 - setkání s potenciálními zaměstnavateli se zúčastnili žáci posledních a předposledních ročníků učňovských oborů a studijního oboru mechanik elektronik. Přítomny byly např. firmy Mondi, Chvalis, Axis, Procházka, 2JCP a další místní firmy, jejichž zástupci vysvětlovali žákům jejich možné uplatnění a nabídky.
 • 19. 11. - exkurze 2. D a 3. D v papírnách Bělá pod Bezdězem
 • 16. 11. - účast žáků školy na okresním volejbalový turnaji O štít 17. listopadu v Roudnici nad Labem, družstvo chlapců získalo 2. místo.
 • 15. - 16. 11. - účast studentů vyšší školy a přednáška učitelky školy ing. Jany Žižkové na Obalové kongresu SYBA ČR v Praze
 • 13. 11. - školní turnaj v šachu
 • 13. 11. - exkurze 2. O v papírnách Mondi Bags ve Štětí
 • 7. 11. - návštěva plaveckého bazénu 4. D v Litoměřicích
 • 5. 11. - exkurze 4. D v papírnách Mondi Bags ve Štětí
 • 2. 11. účast žáků střední školy v Salesiánském divadle v Praze v angl. jazyce Charles Dickens: A Christmas Carol
 • 29. 10. - 18. 11. - účast žáků školy - truhlářů v programu Leonardo v Neurkirchu v Německu
 • 24. 10. - účast družstva školy na okresním kole stolního tenisu, družstvo chlapců získalo 2 místo.
 • 23. 10. - schůzky rodičů střední školy
 • 23. 10. - účast třídy TH2 na Trhu pracovních příležitostí ve Štětí pro absolventy škol
 • 23. 10. - účast na volejbalovém turnaj v Litoměřicích chlapci a dívky
 • 23. 10. - pedagogická rada v Pivovarské ul.
 • 20. 10. - den otevřených dveří střední školy
 • 15. 10. - pedagogická rada střední školy v Kostelní ul.
 • 18. 10. - den otevřených dveří střední školy
 • 8. - 9. 10. - účast školy na výstavě škol v Ústí nad Labem
 • 8. 10. - exkurze 1. O do papíren Bělá pod Bezdězem
 • 3. 10. - exkurze 1. O do papíren Novosedlice, kláštera v Oseku a do města Duchcov
 • 1. - 3. 10. - účast školy na výstavě škol v Litoměřicích
 • 27. 9. - opravné maturitní zkoušky a opravné absolutorium
 • 25. 9. - zájezd na zahraniční výstavu FachPack Norimberk, Německo
 • 18. - 20. 9. - účast žáků školy v Pivovarské ul. na soutěži ROBOT 2007 v Ostravě
 • 13. 9. - vernisáž žáků a studentů v Galerii moderního umění Roudnice nad Labem EROTIKON. Škola spolupracovala s fy Neograph ve výtvarné soutěži pro studenty na téma Erotika. Studenti měli čerpat z knihy Tomáše Paula EROTIKON z nakladatelství Filigrán a diváci v galerii mohli vidět výsledek této spolupráce Představení knihy uvedl nakladatel a jednatel firmy Neograph JUDr. Vladimír Sitta, MBA.
 • 7. - 16. 9. - sportovně-turistický kurs v Chorvatsku, 40 účastníků + 3 učitelé
 • 3. září - s VOŠ obalovou technikou a Střední školou byla sloučena SOŠ technická ve Štětí v Pivovarské 594. Název školy byl ponechán a aktuální studijní nabídka je:

 

kód oboru

název oboru

 

počet žáků

nebo studentů

34-42-M/001

Obalová technika

4letý studijní obor

102

26-47-M/003

Informační technologie

4letý studijní obor

157

26-43-L/001

Mechanik elektronik

4letý studijní obor

84

63-41-M/040

Informatika v ekonomice

4letý studijní obor

57

26-41-L/501

Elektrotechnika

2leté denní studium nástavba

10

63-42-L/502

Technickohospodářské a správní činnosti

2leté denní studium nástavba

26

23-51-H/001

Zámečník

3letý učňovský obor

48

26-51-H/001

Elektrikář

3letý učňovský obor

30

33-56-H/001

Truhlář

3letý učňovský obor

36

31-58-H/001

Krejčí

3letý učňovský obor

6

82-41-N/021

Obalový a grafický design - vyšší studium

3letý studijní obor

101

celkem 657