mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 2005
Události na škole 2005 PDF Tisk Email

Události na škole 2005

 • prosinec - září - kursy SIPVZ (úroveň P) a kursy v rámci grantů SIPVZ (nadstandard - Informační centrum školy)
 • 19. prosinec - volby zástupců učitelů do Rady SOŠ a VOŠ obalové techniky.
 • 15. prosinec - klazury 2. roč. VOŠ
 • 15. prosinec - setkání ředitelů škol z ČR, vyučujících studijní obor Informační technologie se zástupci MŠMT, NÚOV a CELN (Akademie Cisco).
 • 13. prosinec - vernisáž studentů VOŠ obal. techniky Štětí na škole- Druhotné využití odpadového materiálu v další užitný předmět (ak. mal. I. Kubíková).
 • 7. prosinec- volby zástupců studentů VOŠ do Školské rady VOŠ (zvolen J. Kalenský z 2. O).
 • 6. prosinec - účast studentů VOŠ ot Štětí na výstavě vítězných kreseb Smetanovy symfonické básně "Má vlast" studentů roudnického gymnázia a VOŠ Štětí v Roudnici nad Labem.
 • 24. listopad - návštěva zástupců NÚOV Praha a Ústeckého kraje v rámci projektu UNIV - celoživotní vzdělávání (fondy ESF). Projektu UNIV se zúčastní 6 učitelů školy.
 • 23. listopad - šachový turnaj školy, v kategorii chlapců zvítězil Jiří vytasil z 1. I, v kategorii dívek Pham Thi z 2. D.
 • 18. listopad - volejbalový turnaj školy, zvítězila 4. I
 • 16. listopadu - schůzky rodičů žáků SOŠ, včetně voleb do Školské rady SOŠ (zvoleny Martina Suchá a Simona Fraňková) a do Rady rodičů SOŠ (zvoleni Dušan Vošahlík, Martina Suchá a Hana Marianová).
 • 14. listopadu - do Školské rady SOŠ byly jmenovány Bc. Jana Ryšánková, zastupitelka Ústeckého kraje, a ing. Zd. Rulíšková, zastupitelka města Štětí. Do Školské rady VOŠ byla jmenována Bc. Jana Ryšánková, zastupitelka Ústeckého kraje.
 • 11. - 12. listopadu - výstava školy v Ústí nad Labem
 • 9. listopadu - den otevřených dveří SOŠ
 • 3. - 5. listopadu - výstava školy v Litoměřicích
 • 19. září - opravné a náhradní termíny maturity a absolutoria
 • 12. - 18. září - poznávací zájezd VOŠ, Itálie
 • 5. - 9. září - turistický kurs SOŠ, Chorvatsko
 • 5. září 2005 - zájení výuky na VOŠ
 • 1. září 2005 - zahájení školního roku SOŠ
 • 13. červenec 2005 - školu navštívil Karol Kniewald, ředitel AAM CNAP pro Akademie Cisco v České republice.
 • 4. - 7. červenec 2005 - Školení kanadské firmy EngView Systems Corp. na škole při předání špičkového obalářského software EngView škole v ceně 300 tis. eur. Škola se bude podílet na lokalizaci softwaru, jeho zavádění a školení v ČR.
 • 30. červen - předání vysvědčení žákům SOŠ
 • 28. - 29. červen - exkurze a výlety tříd SOŠ
 • 20. - 24. červen - vodácký kurs SOŠ
 • 17. červen - přijímací zkoušky VOŠ obalové techniky, celkem se zúčastnilo ... uchazečů, přijato 30 uchazečů, škola pořádá pouze 1. kolo přijímacích zkoušek
 • 16. červen - klauzury SOŠ, 2. D + 3. D
 • 13. červen - přednáška fy LOGIS průmyslové obaly a.s. a SYBA ČR (ing. V. Volek) pro žáky SOŠ spojená s exkurzí do Grafobal Slaný.
 • 8. červen - škola získala účelovou dotaci SIPVZ (nadstandard) ve výši 628 tis. Kč
 • 6. - 8. červen - absolutorium VOŠ obalové techniky, 9 studentů prospělo s vyznamenáním, 21 studentů prospělo, 2 studenti neprospěli.
 • absolutorium VOŠ obalové techniky 2005 navštívil ing. V. Volek, jednatel SYBA ČR
 • 27. květen - pedagogická rada VOŠ obalové techniky, připuštěni všichni studenti + 3 neprospěvší z loňského roku
 • 9. - 20. květen - souvislá praxe žáků SOŠ
 • 16. - 19. květen - ústní maturitní zkoušky 4. I - studijní obor Informační technologie, připuštěno 31 + 1 žák z loňska, u mat. zkoušky neprospěl 1 žák, prospělo 27 žáků, prospělo s vyznamenáním 3 žáci. Předseda mat. komise pedagog ze SOŠ Ústí nad Labem.
 • 9. - 12. květen - ústní maturitní zkoušky 4. D - studijní obor Obalová technika, připuštěno 24 + z loňska 5 žáků, nepřipuštěni 4 žáci, neprospělo 8 žáků, prospělo 14 žáků, prospělo s vyznamenáním 3 žáci, předseda mat. komise pedagog z VOŠ a SPŠ grafické Praha.
 • 12. květen - škola získala dotaci SIPVZ (standard) ve výši 86 800 Kč.
 • 6. květen - pedagogická rada 4. I, celkem ve třídě 31 žáků, všichni připuštěni k maturtní zkoušce.
 • 5. květen - klauzury 1. ročníku VOŠ obalové techniky
 • 29. duben - pedagogická rada 4. D, celkem 28 žáků ve třídě, k maturitní zkoušce připuštěno 24 žáků.
 • 29. duben - pedagogická rada VOŠ obalové techniky, celkem 29 studentů, všichni připuštěn k absolutoriu.
 • 22. duben - schůzky rodičů II, SOŠ
 • 21. duben - klauzury 3. O - VOŠ, spojená s prezentací artefaktů absolventské práce
 • 19. duben - škola získala grant Ministerstva kultury ČR ve výši 52 tis. Kč na projekt Informační technologie knihovníkům 2005
 • 18. duben - přijímací řízení na SOŠ, do obou studijních oborů přihlášeno po 39 zájemcích, na rozdíl od minulých let, kdy se konaly písemné testy se nyní přijímá v 1. kole prvních 28 uchazečů podle prospěchu ze základní školy (prospěchy jsou lepší než v minulých letech, uchazečů se naopak přihlásilo méně).
 • 14. duben - klauzury 4. D (Obalová technika)
 • březen - červen - stáž ředitele školy v Santa Clara Kalifornie na Mission School na základě stipendia Fulbrightovy nadace v Praze
 • 4. duben - písemná maturitní práce z českého jazyka. Témata "Kniha a já" (zamyšlení, 8 žáků), "Zahlceni informacemi" (volný slohový útvar, 18 žáků), Dobrý člověk ještě žije" (úvaha, 23 žáků) a Jaká je naše škola" (dopis, 10 žáků).
 • 1. duben - den otevřených dveří VOŠ obalové techniky Štětí
 • březen - předán grant "nadstandard" v rámci SIPVZ.
 • březen - soutěže Kolokan 2005 v kategorii Junior získal nejvyšší počet bodů Jiří Cendra, v kategorii Student získali stejný nejvyšší počet bodů Michal Vošahlík, Jaroslav Hajduk a Daniel Marian.
 • 9. března - Jan Červenka obsadil 6. místo v olympiádě českého jazyka v okresním kole v Litoměřicích
 • 7. březen - inspekce České školní inspekce ohledně grantů školy v roce 2004 - bez závad
 • 4. březen - ples vyšší odborné školy obalové techniky v Kulturním domě ve Štětí
 • 2. březen - jednání na FUUD v Ústí nad Labem o zřízení bakalářského studia ve Štětí
 • 1. březen - Martin Čermák získal 1. místo v okresní soutěži programování dětí a mládeže a postoupil do krajského kola.
 • 25. únor - ples Střední odborné školy v Kulturním domě Litoměřice
 • únor - červen - stáž žákyně vyšší odborné školy školy v programu Leonardo ve Francii
 • 17. únor - přednáška Dr. Vysekalové z České marketingové společnosti o významu marketingu v obalové technice a designu
 • přednány dva granty na Krajský úřad Ústeckého kraje pro volnočasové aktivity mládeže Ústeckého kraje.
 • leden - březen - na škole pracuje lektorka japonštiny a kaligrafie Fusae Maezawa z japonské Asociace pro mezinárodní kulturní výměnu (ICEA) na základě spolupráce města Roudnice nad Labem a japonským městem Gotemba.
 • leden 2005 - škola a domov mládeže je pokryt wi-fi technologií