mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 2004
Události na škole 2004 PDF Tisk Email

Události na škole 2004

 • 2. prosinec - exkurze žáků SOŠ a VOŠ v Lipsku na závěr odborných seminářů, pořádaných SYBA, obalovým sdružením ČR s ing. M. Volkem
 • 23. - 27. listopadu - účast 2 odborných učitelů na obalové výstavě Emballage Paris 2004
 • 25. listopad - přednáška děkana Fakulty užitého umění a designu Ústí nad Labem na téma renesance
 • 15. listopad - seminář SYBA, obalové sdružení ČR
 • 15. listopad 2004 - školní volejbalový turnaj
 • 12. listopad - čtvrtletní ped. rada SOŠ
 • 10. listopad - den otevřených dveří SOŠ
 • 8. listopad - seminář SYBA, obalové sdružení ČR
 • 4. listopad - beseda s protidrogovými terénními pracovníky
 • 8. říjen 2004 - nominace knihovny školy na cenu Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2004"
 • 20. září 2004 - opravné maturitní zkoušky
 • 15. září 2004 - vernisáž k příležitosti předání plastického obrazu Milana Knížáka "Kometa" (250 x 270 x 25 cm) škole.
 • 8. září 2004 - školu navštívil Vlado Volek, tajemník SYBA , obalová asociace. Asociace sdružuje obaláře z celé České republiky. Obě strany se dohodly na spolupráci formou odborných přednášek SYBA z oblasti obalového zákona, z Evropské obalové environmentální legislativy, značení obalů a posouzení systémů balení. Žáci školy vypracují závěrečnou práci a také se zúčastní 1denní exkurze v Lipsku na testovacím zařízení na vysoké škole u prof. E. Herzaua.
 • 6. září 2004 - zahájení školního roku Vyšší odborné školy obalové techniky.
 • září 2004 - zahájení školního roku SOŠ, do 1. ročníku nastoupilo 30 žáků studijního oboru 26-47-M/003 Informační technologie a 30 žáků do studijního oboru 34-42-M/001 Obalová technika.
 • září 2004 - na škole bude 2 měsíce pracovat ve výměnném pobytu děkanka z USA z Kalifornie, která mapuje činnost vedení školy a zajímá se o školský systém v České republice.
 • 1. září 2004- zahájení školního roku SOŠ, do 1. ročníku nastoupilo 30 žáků studijního oboru 26-47-M/003 Informační technologie a 30 žáků do studijního oboru 34-42-M/001 Obalová technika.
 • 1. září 2004 - na škole bude 2 měsíce pracovat ve výměnném pobytu děkanka z USA z Kalifornie, která mapuje činnost vedení školy a zajímá se o školský systém v České republice.
 • 1. 8. - zahájení školního roku 2004 - 2005
 • 30. 6. - předání vysvědčení
 • 28. - 29. 6. - různé aktivity žáků podle zájmu bez ohledu na ročník
 • 25. 6. - pedagogická rada SOŠ
 • 18. 6. - přijímací zkoušky VOŠ, přijímací zkoušky konalo 102 uchazečů, přijato 27 uchazečů.
 • 14. - 18. 6. vodácký kurs školy
 • 7. - 9. května - absolutorium VOŠ obalové techniky, předsedou byl děkan FUUD UJEP Ústí nad labem, absolutorium konalo 34 žáků, 9 prospělo s vyznamenáním, 22 žáků prospělo, 3 neprospěli. Byla předána 1 "cena absolutoria" a 3 ceny za "praktickou absolventskou práci".
 • pedagogická konference VOŠ ot - připuštěno 33 žáků, jedna žákyně opakuje
 • květen 2004 - schválený grant - pilotní projekt Počítačové kursy pro seniory a rodiče žáků školy ve výši 63 tis. Kč (škola jej doplní na celkových 90 tis. Kč)
 • květen 2004 - schválený grant - pilotní projekt "Aplikace moderní sazby v počítačové grafice" ve výši 130 tis. Kč (škola jej doplní na celkových 190 tis. Kč)
 • 10. - 21. květen - souvislá praxe žáků 2. a 3. roč. SOŠ
 • 20. května - 2. termín přijímacích zkoušek, přijato po 1 uchazeči do obou studijních oborů (Informační technologie a Obalová technika), celkový počet bude v obou studijních oborech po 30 žácích.
 • 17. - 20. květen - ústní maturitní zkoušky 4. I - studijní obor Informační technologie, připuštěno 24 žáků, nepřipuštěn 1 žák, u mat. zkoušky neprospěli 3 žáci. Předseda mat. komise Mgr. J. Mareš ze SOŠ Ústí nad Labem.
 • 11. - 12. květen - ústní maturitní zkoušky 4. D - studijní obor obalová technika, připuštěno 23 žáků, nepřipuštěn 1 žák, neprospělo 7, předseda mat. komise Ing. J. Král z VOŠ a SPŠ grafické Praha.
 • 7. května - pedagogická rada 4. I - studijní obor Informační technologie, připuštěno všech 29 žáků k ústní maturitní zkoušce
 • 7. května - pedagogická rada 4. I - studijní obor obalová technika, připuštěno všech 29 žáků k ústní maturitní zkoušce
 • 3. - 31. květen - výstava prací žáků SOŠ a VOŠ v galerii Ve dvoře v Litoměřicích
 • květen 2004 - v okresním kole matematické soutěže Klokan získal v kategorii Student 1. místo Martin Plicka, 4. místo Petr Novák a 7. místo Filip Veselý a Stanislav Třísko.
 • květen 2004 - v okresním kole matematické soutěže Klokan získali v kategorii Junior 3. místo Michal Vošahlík, 4. místo Jiří Cendra a 5. místo Monika Pecková.
 • květen 2004 - Martin Plicka získal 5. místo z 300 soutěžících z celé republiky v celostátním kole matematické soutěže MŠMT a JČMF
 • 17. - 20. květen 2004 - ústní mat. zkoušky 26 žáků studijního oboru SOŠ Informační technologie (dva nepřipuštěni). Předseda maturitní komise je z SOŠ Ústí nad Labem.
 • 10. - 12. květen 2004 - ústní mat. zkoušky 27 žáků studijního oboru SOŠ Obalová technika (jedna nepřipuštěna). Předseda maturitní komise je z VOŠ a SPŠ grafická Praha.
 • 5. květen 2004 - vernisáž školy k výstavě prací žáků SOŠ a VOŠ v galerii Ve dvoře v Litoměřicích, která trvá do konce května 2004.
 • duben 2004 - grant Národní agentury programu Leonardo da Vinci ve výši 2 tis. euro na projekt mobilit 2004
 • duben 2004 - škola záskala grant Ministerstva kultury ČR ve výši 108 tis. Kč na program Veřejné informační služby knihoven
 • 28. - 29. 4. 2004 - praktická maturitní zkouška stud. oboru Obalová technika
 • 26. - 27. 4. 2004 - praktická maturitní zkouška stud. oboru Informační technologie
 • 19. duben 2004 - přijímací řízení na SOŠ. V 1. termínu konalo na studijní obor Informační technologie 70 uchazečů, přijato bylo 27 uchazečů, na studijní obor Obalová technika konalo přijímací zkoušky 40 uchazečů, přijato bylo 27 uchazečů.
 • 7. duben 2004 - schůzky rodičů II, pedagogická rada
 • 5. duben 2004 - písemná maturitní zkouška z českého jazyka
 • 2. duben 2004 - den otevřených dveří vyšší odborné školy
 • 30. březen 2004 - během "Srdíčkového dne" žáci vybrali na příspěvcích pro nemocné a postižené děti 13 574 Kč.
 • 30. březen 2004 - studenti školy Martin Čermák a Martin Plicka získali 1. a 2. místo v okresním kole Soutěže dětí a mládeže v programování v Roudnici nad Labem
 • 19. březen 2004 - školní kolo soutěže Matematický klokan
 • 27. únor 2004 - ples 4. D - klub Štětí
 • 13. - 19. února 2004 - lyžařský zájezd školy, Itálie
 • 13. únor 2004 - absolventská zábava studentů VOŠ
 • 9. únor 2004 - zahájena Akademie Cisco, ve které žáci 2. roč. SOŠ 2 roky studují v anglickém jazyce problematiku počítačových sítí a zkoušky skládají on-line také v anglickém jazyce
 • 6. únor 2004 - školní kolo Olympiády v českém jazyce
 • 4. únor 2004 - okresní kolo florbalového turnaje
 • 4. únor 2004 - ples 4. I ve Free Land Hněvice