mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 2002
Události na škole 2002 PDF Tisk Email

Události na škole 2002

 • 18. 12. - občanské sdružení ADRA věnovalo škole předměty v ceně ca 5 tis. Kč (vrtačku, 2 rychlovarné konvice a radiomagnetofon) jako náhradu za poškozené předměty během povodní v srpnu 2002.
 • 16. 12. - školní turnaj ve stolním tenise chlapců a dívek
 • 4. 12. - ředitel školy podepsal darovací smlouvu s fy SULKO, plastová okna ze Zábřehu na Moravě na dodání nových plastových oken do školy v ceně přes 100 tis. Kč. Okna budou nainstalována na začátku ledna 2003.
 • 4. 12. - účast družstva školy v turnaji v sálové kopané chlapců na SOU Štětí
 • 3. 12. - ředitel školy se zúčastnil schůzky k novému studijnímu oboru na SPŠ a VOŠ Šumperk
 • 2. 12. - dokončeno školení programu informační gramotnosti pro učitele školy a učitele 3 základních škol ve Štětí a jedné z Hoštky
 • 27. 11. - žáci SOŠ se zúčastnili divadelního představení Thespidova kára v Litoměřicích
 • 26. 11. - ředitel školy se zúčastnil Valné hromady SPPaC (zaměstnavatelé)
 • 20. 11. - vedení školy převzalo dar delegace Lichtenštejnského knížectví ve formě šeku na 30 tis. švýcarských franků.
 • 19. 11. - den otevřených dveří SOŠ, který se pořádal navzdory provizorním podmínkám ve škole vzhledem k obnově po povodních.
 • 18. 11. - exkurze studentů VOŠ ve fy Panflex (flexografie)
 • 7. - 9. 11. - škola se zúčastnila regionální výstavy škol Škola 2002 v Litoměřicích.
 • 7. - 8. 11. - škola se zúčastnila regionální výstavy škol Vzdělávání 2003 v Ústí nad Labem.
 • 30. 10. - žáci školy se zúčastnili prodejem výrobků školy na večerním setkání Halloween v Roudnici nad Labem.
 • 25. 10. - školu navštívila zástupkyně Kiwanis International pro Českou republiku A. Suková v doprovodu paní Down Vacek z USA, které šíří myšlenku Kiwanisu v Evropě. Setkání se studenty vyústilo v navázání elektronické komunikace s mladými lidmi v USA. Diskutovalo se o založení tzv. Kiwanis Junior klubu při škole, kde se mj. úspěšně podporuje mezinárodní výměna studentů.
 • 22. 10. - exkurze 4. D po památkách Prahy
 • 17. - 19. 10. - škola se zúčastnila regionální výstavy Vzdělávání třetího tisíciletí v Mělníce
 • 14. 10. - školní turnaj v americkém fotbale
 • 12. 10. - do školy se vloupal pachatel s úmyslem něco ve škole ukrást. Upozornili ale na něho lidé ze sousedních domků a pachatel byl poté zadržen, aniž něco ukradl.
 • 10. - 11. 10. - návštěva žáků SOŠ na Invex Brno
 • 7. - 18. 10. - studenti VOŠ absolvovali plenér v Zubří, jejichž pobyt kompletně hradilo BVV Brno. Studenti pracovali na zhotovení obalů pro dárkové předměty, které se prostřednictvím dobročinného klubu KIWANIS Roudnice nad Labem prodávaly. Za získané prostředky bude možné si opatřit speciální židle do jazykové učebny školy. Součástí plenéru byly i další výlety a exkurze, včetně Invexu Brno.
 • 1. 10. - školu navštívili zástupci Sdružení automobilového průmyslu, kteří škole věnovali na odstranění povodňových škod a učební pomůcky1 mil. Kč.
 • 29. 8. - školu navštívila Petra Buzková, ministryně školství ČR v doprovodu s dalšími zástupci krajské a městské samosprávy.
 • září - říjen - škole se ozvali sponzoři a firmy, které chtějí nezištně pomoci při odstraňování škod
 • září - Frantschach Štětí pohotově věnoval škole 400 tis. Kč na odstranění povodňových škod a učební pomůcky.
 • září - školu navštívili ing. J. Tauc ze Svazu průmyslu papíru a celulózy a oznámil, že svaz vyhlásil na popud M. Lešikara (šéfredaktora časopisu Papír a celulóza) pro své členy veřejnou sbírku na odstranění povodňových škod ve škole s cílem získat přibližně 1 mil. Kč na odstranění povodňových škod a obnovu učebních pomůcek. Do fondu přispěly BVV Brno částkou 1 mil. Kč, ostatní papírny ca 80 tis. Kč.
 • 21. 8. - školu navštívili PaedDr. P. Řebíček, zást. hejtmana pro školství Ústeckého kraje, ing. J. Kubricht, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje a další činitelé krajské a městské samosprávy. Konstatovali, že škola je třetí nejpostiženější školou v Ústeckém kraji.
 • 19. 9. - žáci SOŠ se zúčastnili divadelního představení Před oponou za oponou v Litoměřicích
 • 16. 9. - opravné maturitní zkoušky
 • 16. 9. - zahájení školního roku pro žáky SOŠ, které bylo posunuto vzhledem k záplavám
 • 13. - 22. 9. - zájezd studentů VOŠ do Itálie
 • 13. - 21. 9. - zájezd žáků SOŠ do Chorvatska
 • 12. 8. - 17. srpen - škola byla postižena povodněmi, všechny sklepy, celé 1. patro a přístavba školy byly zatopeny vodou. První škody byly vyčísleny na 5,7 mil. Kč. Na sanačních pracech školy se ihned začali podílet zaměstnanci školy, studenti, jejich přátelé i dobrovolníci, kteří sami dříve byli podobně postiženi jinde.
 • 28. 6. 2002 - předání vysvědčení žákům SOŠ.
 • 25. 6. 2002 - závěrečná pedagogická rada pro SOŠ
 • 25. - 26. 2002 - zájezd žáků 3. D s plenérem na Máchovo jezero
 • 21. 6. 2002 - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 120 uchazečů, přijato 50 studentů
 • 17. - 20. 6. 2002 - 3 pedagogové školy navštívili partnerskou školu v Trieru, Německo v rámci programu Leonardo. Němečtí studenti budou se studenty školy zpracovávat společný projekt na podzim 2002.
 • 17. - 23. 6. 2002 - sportovně-turistický kurs žáků SOŠ na kánoích na Berounce pod vedením Mgr. M. Kubánka
 • 10. - 12. června 2002 - absolutorium studentů VOŠ obalové techniky, předseda komise prof. akad. mal. J. Prášil z Fakulty užitého umění a designu UJEP Ústí nad Labem.
 • 3. - 7. června 2002 - ing. Jan Langthaler, ředitel školy, učinkuje na mat. zkouškách na VOŠ a SPŠ v Šumperku
 • 3. - 6. června 2002 - praktické a ústní mat. zkoušky 4. C (Informační technologie - ekonomické zaměření), předseda mat. komise Mgr. J. Mareš ze Střední odborné školy v Ústí nad Labem
 • 31. května 2002 - závěrečná pedagogická konference pro VOŠ obalové techniky
 • 27. - 31. května 2002 - praktické a ústní mat. zkoušky 4. D (Obalová technika), předseda mat. komise ing. J. Bartoň, CSc. z VOŠ a SPŠ grafické Praha
 • 20. - 24. května 2002 - ing. M. Jaroš, učitel školy, učinkuje jako předseda mat. komise na VOŠ a SPŠ grafické v Praze
 • 20. - 31. května 2002 - souvislá 14denní praxe 2. - 3. ročníků žáků SOŠ
 • 20. - 24. května - praktické a ústní mat. zkoušky 4. I (Informační technologie), předseda mat. komise Mgr. P. Šima z VOŠ a SPŠ Šumperk
 • 16. května 2002 - exkurze 3. D (Obalová technika) ve fy Panflex (pre-press ve flexotisku) v Horoměřicích
 • beseda pro dívky SOŠ na téma dospívání (Procter & Gamble)
 • 9. května 2002 - 2. kolo přijímacích zkoušek, celkem přijaty do škol. roku 2002 - 2003 2 třídy po 30 žácích (studijní obor Informačn technologie a Obalová technika)
 • 2. květen 2002 - přednáška pracovníka Úřadu práce v Litoměřicích pro žáky SOŠ
 • 30. 4. 2002 - školní turnaj ve stolním tenise
 • 25. dubna 2002 - exkurze žáků VOŠ obalové techniky v Kolínských tiskárnách
 • 23. - 25. 4. 2002 - zájezd žáků vyšší odborné školy do galerií ve Vídni
 • 22. 4. 2002 - 1. kolo přijímacích zkoušek. Na studijní obor Informační technologie přihlášeno v tomto kole 68 uchazečů, přijato 24 uchazečů; na studijní obor Obalová technika přihlášeno 38 uchazečů, přijato 28 uchazečů
 • 19. 4. 2002 - rodičovské schůzky II žáků SOŠ
 • 5. 4. 2002 - den otevřených dveří pro vyšší odborné studium
 • 2. 4. 2002 - písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
 • 15. 3. 2002 – absolventský ples VOŠ obalové techniky ve Štětí
 • 13. 3. 2002 – vernisáž v SCA Packaging Jílové u Děčína, kde studenti VOŠ instalovali artefakty z lepenek v interiéru firmy
 • březen 2002 – dovoz materiálu od firem SCA Jílové, Papírny Bělá pod Bězdězem a EMBA Paseky nad Jizerou ve formě palet lepenek jako dar škole
 • 8. 3. 2002 – maturitní ples žáků SOŠ (4. C) ve Štětí
 • 7. 3. 2002 – účast žáků SOŠ na okresním kole v programování – 1. místo M. Čermák ze školy
 • 6. 3. 2002 – účast ředitele školy na poradě MŠMT a NÚOŠ ke statutu studijního oboru Informační technologie
 • 22. 2. 2002 - maturitní ples žáků SOŠ (4. D) v Music Clubu Freeland v Předoníně
 • 20. – 22. 2. 2002 - 4. část dlouhodobého kursu obalové techniky pro Bupak České Budějovice a Kappa KM Žimrovice + exkurze ve Frantschach Štětí
 • 14. 2. 2002 - přednáška prof. M. Knížáka, Dr. A na škole pro žáky VOŠ
 • 13. 2. 2002 - návštěva studentů 1. roč. VOŠ Veletržního paláce v Praze
 • 31. 1. 2002 - předání pololetního vysvědčení SOŠ
 • 25. 1. 2002 – pololetní pedagogická rada
 • 25. 1. 2002 - maturitní ples žáků SOŠ (4. I) na Benzině
 • 23. 1. 2002 - exkurze 4. D v SCA a SCANPAKu v Jílovém u Děčína
 • 16. 1. 2002 - školní kolo olympiády v českém jazyce
 • 12. – 19. 1. 2002 - lyžařský kurs školy ve Velké Úpě
 • 18. 12. 2001 - vánoční výstava v Roudnici nad Labem, na kterou studenti vyšší školy připravovali artefakty