mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 2001
Události na škole 2001 PDF Tisk Email

Události na škole 2001

 • 13. 12. - exkurze studentů VOŠ a SOŠ ve fy Panflex v Horoměřicích, která se exkluzívně zabývá flexografií
 • 12. prosince - trvalá instalace artefaktů studentů VOŠ v interiéru fy SCA Jílové u Děčína
 • 11. prosince - instalace studentských prací VOŠ na vánoční výstavě v Roudnici nad Labem v kostele sv. Anny
 • 10. prosince - školní turnaj ve volejbale ve smíšeném deblu
 • 7. prosince - exkurze studentů VOŠ ve fy Thimm Obaly ve Všetatech
 • 7. prosince - účast žáků SOŠ na okresním finále ve stolním tenise v Litoměřicích
 • 5. prosince - přednáška akad. arch. Jiřího Kočandrle na téma „užitkový design“.
 • 4. prosince - školní turnaj ve stolním tenise chlapců, dívek a smíšených čtyřher
 • 28. listopadu - předvánoční šachový turnaj školy
 • 23. listopadu - schůzky rodičů I
 • 20. listopadu - setkání výchovných poradců základních škol ve fy Frantschach Pulp & Paper Czech. Byl zde prezentován vzdělávací projekt Aracruz ve formě nového studijního zaměření pro výrobu obalových materiálů – papírů, kartonu a lepenek.
 • 20. listopadu - den otevřených dveří školy
 • 19. listopadu - školní volejbalový turnaj družstev žáků a učitelů
 • 16. listopadu - pedagogická rada k 1. čtvrtletí školního roku 2001/2002.
 • 8. - 9. listopadu - škola se zúčastnila výstavy Vzdělávání 2002 v Ústí nad Labem
 • 6. listopadu - návštěva žáků SOŠ v Litoměřicích – Máchova světnička, Dómská věž, Okresní galerie
 • 21. listopadu 2001 přednáška akad. mal. A. Nievaldové (studio Jan Alton Design) o organizaci DTP studia a požadavcích na zaměstnance
 • 4. listopadu 2001 - zájezd žáků VOŠ do Berlína do Nationalgalerie, Kulturfora a Pergamonského muzea
 • 1. - 3. listopadu. účast školy na okresní výstavě škol Vzdělávání 2001 v Litoměřicích
 • 31. října. 2001 odborná exkurze žáků 1. O ve Státním archívu v Praze
 • 29. - 30. října 2001 na škole probíhá další počítačové školení učitelů školy
 • 26. října 2001 - školu navštívil personální náměstek z fy SCA Packaging Jílové u Děčína s návrhem spolupráce firmy a školy. Firma bude školu sponzorovat, škola zajistí výzdobu nového interiéru firmy papírovými artefakty
 • 25. října 2001 proběhla kontrola majetku školy kontrolními orgány nového zřizovatele, tj. Ústeckého kraje. Kontrola proběhla s výsledkem "bez závad"
 • 24. října 2001 - přednáška ing. B. Růžičky na téma Grafická úprava obalů v praxi pro žáky SOŠ i VOŠ obalové techniky
 • 24. října – návštěva žáků SOŠ v pražských významných institucích a památkách
 • 18. října 2001 - školu navštívil s dalšími spolupracovníky ing. P. Navrátil, hlavní manažer projektů Embax Print Brno a projevil velký zájem, aby se škola zúčastnila výstavy Embax Print Brno 2003 s nabídkou maximální podpory školy
 • 17. a 18. října. 2001 autobusové zájezdy žáků školy na Invex Brno 2001
 • 1. října 2001 - škola přechází pod správu Ústeckého kraje a je řízena odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
 • září 2001 - škola přechází na novou telefonní ústřednu s ISDN s přímou provolbou. Nové telefonní číslo je 0411/85 79 11 (-33)
 • září 2001 - ve spolupráci s fy Frantschach Pulp & Paper Czech Štětí zahájen vzdělávací projekt Aracruz, který má podpořit střední vzdělávání v oblasti výroby papírových obalových materiálů
 • červenec - září 2001 - výstava prací žáků školy na 7. celostátní výstavě v Zámecké galerii absolventských prací uměleckoprůmyslových škol v Kladně
 • 18. - 20. 9. 2001 - škola se zúčastnila regionální výstavy škol v Mělníku Vzdělávání třetího tisíciletí
 • 18. - 19. září 2001 - opravné maturitní zkoušky SOŠ
 • 17. - 19. 9. 2001 - zápis do všech tří ročníků vyššího odborného studia. Do 1. ročníku VOŠ nastoupilo 45 studentů. Celkem na VOŠ studuje ke dni zápisu 100 studentů.
 • 10. září obdrželo vedení školy děkovný dopis rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Z. Havla za zhotovení obalu na upomínkový předmět k 10. výročí založení UJEP
 • 8. - 28. 9. 2001 na škole pracuje 7 žáků ze školy z Trieru, Německo, v rámci programu Leonardo 2001.
 • 8. - 16. 9. 2001 - zahraniční zájezdy školy do Itálie (VOŠ) a Chorvatska (SOŠ)
 • 3. září 2001 - zahájení školního roku SOŠ. Do 1. roč. studijního oboru Informační technologie nastoupilo 33 žáků, do studijního oboru Obalová technika nastoupilo 32 žáků. Celkem na SOŠ studuje k začátku školního roku 247 žáků.
 • 29. 6. 2001 - předání vysvědčení žákům
 • červen 2001 - MÚZA 2001, vyhlašovatel Ivana Červinková, žákyně 3. D, workshop v kreslení a malování žáků SOŠ s vyhodnocením odborné poroty a ceny sympatie
 • 26. - 28. 6. 2001 -- exkurze tříd 1. a 2. D v PAP Bělá pod Bezdězem + pobyt Doksy + návštěva představení historické skupiny HONORIS
 • 22. 6. 2001 - přijímací zkoušky na VOŠ, přihlášeno 72 žáků, přijato 45 žáků v 1. kole, 2. kolo škola neorganizuje
 • 17. - 24. 6. 2001 turisticko-vodácký kurs školy pod vedením Mgr. M. Kubánka
 • 11. - 13. 6. 2001 - absolutorium 21 žáků VOŠ, předseda komise absolutoria prof. akad. mal. J. Prášil z Fakulty užitého umění a designu UJEP Ústí nad Labem, 1 žákyně nepřipuštěna, 4 žáci prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli, vyhodnoceny 4 nejlepší praktické absolventské práce
 • 4. - 6. 6. 2001 - ústní maturitní zkoušky 19 žáků 4. C, předsedkyně maturitní komise RNDr. Jana Russnáková z VOŠ a SPŠ Šumperk, 2 žákyně nebyly připuštěny, u mat. zkoušky neuspělo 5 žáků
 • 28. - 30. 5. 2001 - ústní maturitní zkoušky 20 žáků 4. D, předsedkyně maturitní komise Ing. Jitka Václavková z VOŠ a SPŠ grafické Praha, u mat. zkoušky neuspěli 2 žáci
 • 21. - 23. 5. 2001 - ústní maturitní zkoušky 21 žáků 4. I, předseda maturitní komise Mgr. Petr Šima z VOŠ a SPŠ Šumperk, u mat. zkoušky neuspěli 2 žáci
 • 21. 5. - 1. 6. 2001 - souvislá praxe žáků SOŠ, plenér žáků 3. D a 4. D v Úštěku
 • 22. květen - zájezd žáků na mezinárodní výstavu Embax Print Brno 2001
 • 16. květen - 5. květinový den, žáci školy předali do fndu Liga proti rakovině 25 077,40 Kč.
 • 10. květen 2001 - 2. kolo přijímacích zkoušek, přijati 4 žáci, celkem přijata 1 třída po 32 žácích studijního oboru Informační technologie a 32 žáků stud. oboru Obalová technika
 • 10. květen 2001 - 2. kolo přijímacích zkoušek
 • 9. - 10. květen 2001 - praktické maturitní zkoušky žáků stud. oboru Management aplikace osobních počítačů
 • 2. - 3. květen - praktické maturitní zkoušky a obhajoby žáků stud. oboru Obalová technika
 • 24. - 26. duben 2001 - praktické maturitní zkoušky studijního oboru Informační technologie
 • 23. duben 2001 - 1. kolo přijímacích zkoušek (počet přihlášek 110, přijato 56 uchazečů)
 • 19. duben 2001 - jednání představitelů Svazu průmyslu papíru a celulózy ČR o odborném vzdělávání
 • 18. duben - 23 studentů ( 1. I, 1. D, 2.D a 2. I ) v Praze, Karlínské spektrum, The Bear Educational Project - divadelní představení The Rocking Horse Winner ( D. H. Lawrence).
 • 18. duben - kulturní představení na škole o W + V
 • 17. duben 2001 - písemná maturitní zkouška z českého jazyka
 • 11. duben 2001 - schůzky rodičů II
 • 7. duben 2001 - ples vyšší odborné školy obalové techniky ve Štětí
 • 6. duben 2001 - den otevřených dveří vyšší odborné školy
 • přednáška Jana Činčery o obalovém designu
 • 28. - 30. březen - 3. část dlouhodobého kursu obalové techniky pro firmy
 • 28. březen - školní trunaj ve stolním tenise
 • 26. březen 2001 - školní volejbalový turnaj
 • 19. březen 2001 - školu navštívili zástupci odborné školy v Trieru z Německa, se kterými škola spolupracuje v rámci projektu Leonardo jako partner
 • 12. březen 2001 - jednání s představiteli fy Frantschach Štětí o odborném vzdělávání
 • 10. - 17. 3. 2001 - lyžařský kurs žáků SOŠ
 • 2. března 2001 - ples žáků SOŠ v Litoměřicích
 • leden 2001 - na školu nastoupila nová lektorka anglického jazyka Emma Mitchell z Australie
 • od 1. ledna 2001 je škola připojena pevnou linkou na Internet s kapacitou 128 kb/s místo dřívějších 33,6 kb/s.