mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Základní informace, kontakty Události na škole Události na škole 1999
Události na škole 1999 PDF Tisk Email

Události na škole 1999

 • v lednu 99 vydává škola 170 str. skripta Verpackungs- und Grafisches design, odborný německý jazyk, mgr. J. Komárková jako 10. publikaci učebních textů
 • od začátku prosince škola napojila celou svoji počítačovou síť přes rádiový spoj s 24 hod. připojením na Internet, všichni žáci i učitelé mají přidělené své e-mailové adresy ve tvaru: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • v prosinci byl zakoupen server Compaq na doplnění počítačové sítě školy spolu s dalšími počítači
 • v lednu 99 škola vydává 380 str. skripta Packaging and Graphic Design, odborný anglický jazyk, ing. J. Langthaler, jako 11. publikaci učebních textů
 • 22. ledna 99 pořádá ing. I. Štyrandová vernisáž své výstavy ručního papíru ve Velvarech
 • v únoru 99 byl na škole zaveden elektronický informační systém pro učitele, který nahradil operativní porady, a od té doby je možné porady vést více tématicky
 • 19. února 99 se konal ples žáků tříd 4. B a 4. D v Roudnici nad Labem
 • 27. února 99 se konal ples žáků 4. C a 4. I v Ústí nad Labem
 • v únoru byla dokončena automatická regulace tepla na domově mládeže
 • v únoru 99 vydává škola 40 str. skripta DTP na stole, J. Konvalinka, jako 12. publikaci učebních textů
 • v březnu 99 získala škola Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení č. 13 104/99-20-23 v oblasti odborných kursů výpočetní techniky
 • 6. dubna 99 proběhly písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • 7. dubna probíhá na škole Sonda maturant 99
 • 15. dubna byly zorganizovány druhé třídní schůzky rodičů pro SOŠ
 • v dubnu 99 proběhly praktické maturtiní zkoušky žáků čtvrtých ročníků
 • 16. - 18. dubna pořádá ing. I. Štyrandová vernisáž a výstavu ručního papíru spolu s některými žáky VOŠ v Klatovech
 • 19. dubna 99 proběhly na školy přijímací zkoušky na SOŠ - 1. termín
 • v dubnu 99 vydává škola 45 str. skripta Elektronická předtisková příprava ve flexotisku, M. Dreher, jako 13. publikaci učebních textů, poprvé s plnobarevnými stranami
 • od začátku května škola postupně vytváří webovské stránky pro město Štětí (www.steti.cz)
 • 23. 4. 99 byl zorganizován den otevřených dveří pro vyšší odborné studium
 • v květnu proběhly ústní maturitní zkoušky ročníků 4. B, 4. D, 4. C a 4. I.
 • 13. 5. 99 se konal druhý termín přijímacích zkoušek na SOŠ
 • v květnu 99 absolvovaly třídy vyššího odborného studia 2. O a 1. 0 malování v plenéru
 • 17. - 28. 5. 99 absolvují druhé ročníky souvislou 14denní praxi v podnicích a firmách
 • v květnu 99 škola vydává 367 str. skripta Výroba obalů II od ing. J. Macháně jako 15. publikaci učebních textů
 • 17. - 21. května 99 se škola účastní mezinárodní výstavy Embax Print Brno 99 s vlastním stánkem, kde se prodávaly převážně odborná skripta vydaná školou
 • v květnu 99 škola vydává 90 str. skripta Turbo Pascal od J. Pištora a ing. S. Píska jako 14. publikaci učebních textů
 • v květnu 99 na škole probíhají ústní maturitní zkoušky studijních oborů Management aplikace PC, Management obalové techniky, Obalová technika a poprvé Informační technologie.
 • v červnu 99 poprvé na škole probíhá absolutorium na Vyšší odborné škole obalové techniky, kterého se zúčastní 21 žáků denního studia a 8 žáků dálkového studia. Předsedou komise byl prof. ing. D. Čurda, CSc. z VŠCHT Praha.
 • v červnu 99 se škola účastní v Zámecké galerii města Kladna 5. ročníku celostátní výstavy absolventských prací uměleckých škol
 • v červnu 99 se konaly přijímací zkoušky na vyšší odborné studium. Ze 119 přihlášených žáků bylo přijato 44 žáků do 1. ročníku.
 • na konci června 99 navštívili 3 zástupci školy partnerskou odbornou školu v Trieru v Německu, kde byla dohodnuta další spolupráce v programu Leonardo na další období
 • v prosinci 1999 byl uveden do provozu nový vzorkovací plotr ARISTOMAT na řezání lepenek a učebních textů v ceně 1,6 mil. Kč
 • 13. - 16. září proběhl zápis žáků VOŠ, včetně prvních ročníků, celkem na škole studuje 105 žáků VOŠ, 207 žáků SOŠ a na domově mládeže je ubytováno 112 žáků obou typů škol
 • 23. 11. proběhl den otevřených dveří pro zájemce o SOŠ
 • v prosinci se žáci 2. roč. VOŠ podíleli na výzdobě na vánočních dnech, které organizovalo proboštství v Roudnici nad Labem