mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
(Úspěšná) účast žáků školy v soutěži Networking Academy Games 2016 - NAG IoE PDF Tisk Email
Soutěž je členěna do několika kategorií, žáci naší školy se zúčastnili kategorie NAG IoE neboli Internet of Everything. Soutěžilo se od listopadu 2015 do února 2016 ve 4 kolech, soutěžící plnili dlouhodobé úkoly, jejich výstupem pak byla videa prezentující jak celkový výsledek, tak i postup týmu při řešení. V březnu byla soutěž zakončena finálovým kolem v Praze. Naši školu reprezentovali 2 týmy, tým EUBL (Jakub Janeček, David Šoltés a Jan Vanke ze 3.I) se nakonec umístil jako osmnáctý, tým BINary95voID27(Luboš Baránek z 3.ET, Michal Mráček a Jakub Škrabánek z 2.IM) se umístil na třináctém místě.
Ondřej Chmelík, učitel odborných předmětů
Jeden z našich soutěžících, Jakub Janeček popisuje, jak soutěž probíhala, jaké úlohy týmy řešily …
V říjnu jsem byl osloven jedním z vyučujících, zda-li bych se nechtěl zúčastnit soutěže připravují organizací Network Academy Games, jenž jsou pod záštitou společnosti Cisco. A rád bych vám přiblížil o co vlastně šlo a můj vlastní názor na soutěž.
Soutěž spadala do kategorie “Internet of Everything”, zkráceně IoE. Název sám o sobě toho tolik nevypovídá, obecně oblast informačních technologií IoE je dnes velice populární. Jedná se totiž o smart systémy (například: “chytré” osvětlení, domy a podobně) a tato kategorie a celkový průběh soutěže byl silně zaměřen na nápady a kreativitu.
Soutěž je založena na osvojení základních znalostí programování, elektrotechniky a počítačových sítích.
Na začátku, než jsme se oficiálně registrovali do soutěže, jsme si museli vytvořit tříčlenný tým. Na naší škole se utvořili dva týmy:
 • EUBL - Vedoucí učitel: Ladislav Šourek
 • BINary95voID27 - Vedoucí učitel: Stanislav Vlček
Pro účast v soutěži jsme dostali set, ve kterém bylo:
 • Raspberry Pi (model B+) - předinstalovaný operační systém Linux - Raspbian,
 • Teplotní a vlhkostní čidlo,
 • Digitální teploměr,
 • LCD Display,
 • Světelné čidlo,
 • Krokový motor,
 • ESP WiFi modul,
 • Další elektronické součástky:
 • Sady barevných LED Diod,
 • Sadu RGB LED Diod,
 • Rezistory,
 • Tlačítka,
 • Propojovací kabely
A listopadem začala naše pětiměsíční účast a tvořivost. První kolo bylo pouze seznámení s Raspberry a nastavení operačního systému. Nás ale napadlo si trošku vyhrát a zkusit nějaký “data mining” s Raspberry. Vytvořili jsme jednoduché webové rozhraní zobrazující teplotu procesoru a jeho vytížení a využitou fyzickou paměť.
Následující kola byla obtížnější, ani ne tak realizací požadovaného, jako vymýšlením vlastního. Jelikož nikdo z nás neměl žádnou zkušenost s podobnou soutěží a neměli jsme představu co se očekává. Zadání nebyla nějak podrobná, ale pouze heslovitá a často o jedné věci a na nás potom bylo vymyslet nějaké další užití nebo kombinaci s dalšími součástkami a podobně.
Celkem bylo 5 kol a poslední kolo se konalo v Praze, kde byly připraveny přednášky a zadání. Zadání složené z povinné a nepovinné části, které se mělo realizovat v průběhu tří hodin s dvěma desetiminutovými poradami s vedoucími učiteli. V závěru se odměnila jednotlivá kola a první tři místa v celkovém pořadí dle součtu bodů. Ceny byly především praktické, za první místo byla odměna v podobě šeku na 20 000 korun českých a pro členy týmu garantovaný příjem na ČVUT - FIT.
Příklady zajímavějších úkolů:
 • Blikání s LED Diodou dle vstupu v Morseově abecedě,
 • Ovládat RGB LED Diodu pomocí pulzně šířkové modulace a tím namíchávat,
 • Snímání teploty, vlhkosti a intenzity světla s následným vypisováním na LCD Display,
 • Vytvoření malé a jednoduché meteorologické stanice,
 • Pomocí krokového motoru vytvoření “stěrače” z automobilu i s možností nastavení intervalu spouštění.

Po posledním pátém kole v březnu se ještě nabízí poslední nepovinné kolo zvlášť hodnocené a odměňované, které začalo prvního dubna. Jedná se o vytvoření libovolného projektu, který bude spojený s IoE. Na vypracování a uveřejnění projektu jsou dva měsíce.
Závěrem jsem rád, že jsem se mohl této soutěže zúčastnit, i když to bylo často časově náročné. Bavilo mne se seznamovat s novým a zkoumat to, lépe by se to popsalo tak, že mne bavilo si s tím “hrát” a vidět věci prakticky.
Tímto děkuji škole za možnost se soutěže zúčastnit a děkuji našemu vedoucímu za pevné nervy s námi.