mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Vystavujeme v Litoměřicích PDF Tisk Email

Výstavu uvedli studenti z druhého ročníku netradičně (nebo naopak k vzhledem k našim zkušenostem již tradičně) módní přehlídkou papírových a plastových modelů.  Dík patří i studentům ze 3.O,  kteří celou akci velice kultivovaným projevem moderovali.
Akce se vedle studentů, představitelů školy a veřejnosti, především z Litoměřic, zúčastnil i starosta města, Mgr. Ladislav Chlupáč. Již na vernisáži se akce setkala s velmi dobrým ohlasem, exponáty budou v Litoměřicích vystaveny až do konce prosince. Srdečně zveme ty, kteří se neměli možnost na vernisáž dostavit. Artefakty na plátnech 1 x 1,5 metru stojí určitě za zhlédnutí!

alt 

  alt

alt

   alt