mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Účast na odborných seminářích, kongresech i společenských akcích PDF Tisk Email

V říjnu se studenti zúčastnili v Praze kongresu Obalko 2013, kde se měli možnost seznámit s názory skutečných špiček našeho oboru. Vedle zajímavých presentací z ČR i zahraničí, zde nechyběly panelové diskuze či odborné workshopy. Závěr Kongresu, který se konal v pražském hotelu Diplomat, byl pak koncipován ve společenském duchu ve formě koktejl party a závěrečného rautu.
Další „venkovní“ odbornou akcí byl již třetí ročník semináře s workshopem, který škola pořádá společně se svým sociálním partnerem, společností THIMM. Letošní ročník byl zaměřen na výsek, ať již planžetou, laserem či vodním paprskem.  Na úvod studenty přivítal generální ředitel společnosti, Ing. Hejl. Zajímavé přednášky byly připraveny společnostmi THIMM, Kaňák a Vydos.  Nechyběla však ani exkurze po závodě a praktické měření v laboratořích.
Jen 3 týdny po Obalku se konalo prestižní předávání cen Obal roku ČR, a i zde pořadatel, obalová asociace SYBA, umožnila účast vybraným studentům.  Vedle předávání cen, nechyběly ani výsledky z designérské soutěže Design Touch  i zveřejnění oceněných obalů na celosvětovém World Star for packaging (World Packaging Organisation). Na této akci se studenti mohli setkat i s našimi bývalými absolventy, nyní v pozici nositelů republikových či mezinárodních oceněních.
Zajímavé akce ve spolupráci s renomovanými firmami se však konaly i v budově školy. K tradičním patřilo zahájení již pátého ročníku cyklu na téma Zpracovatelské stroje BOBST. Tyto přednášky na škole obětavě realizuje zástupce firmy Ing. Nykl a jejich benefitem, vedle získání nových poznatků je i fakt, že nejlepší dva se na náklady firmy, jako každým rokem podívají přímo do společnosti ve švýcarském Laussanne.  Kdo pojede tentokrát se studenti dozví až po skončení celého cyklu, který bude zakončen testem v dubnu.
I u profesionálních designerů často dochází k chybnému ztvárnění čárového či jiného kódu. Co vše je možné v oblasti značení, našim studentům presentoval  zástupce firmy GS1. Přednáška byla opravdu náročná, několikahodinová, přesto se jednalo jen o pouhý úvod do problematiky. GS1 se školou bude spolupracovat i nadále, nejen formou přednášek, ale vybraným studentům umožní i prohlídku laboratořích, kde dochází k proměřování jednotlivých faktorů u různého typu značení.
Na podzim nechyběla ni exkurze – studenti se byli podívat do OTK Kolín, kde se seznámili jak technikami ofset, hlubotisk, flexotisk, tak i s digitálním tiskem. Nechybělo ani nahlédnutí na  za výrobou etiket či flexibilních obalů.
Studenti 2. 0 a 3.O  (pozor nechybí ani jeden odvážlivec – dobrovolník ze střední školy z třídy 4. D) zároveň finišovali na projektech, které v rámci pracovních klauzur byly připraveny společnostmi Fiala&Šebek a Unipap a.s. V listopadu nezaháleli ani studenti 1.O, kteří připravovali vernisáž vlastních děl v podobě papírových artefaktů.  I když se vlastní vernisáž koná 4.12., výstava potrvá na litoměřickém hradě až do konce prosince.

alt