mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Nadace ČEZ pomáhá i naší škole PDF Tisk Email

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ. Smlouva o vzájemné pomoci byla uzavřena v roce 2007. Každým rokem je následně uzavírán dodatek ke smlouvě, ve kterém jsou identifikovány projekty, které budou v daném roce z finančních prostředků společnosti ČEZ, a.s. realizovány. Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 a je jednou z prvních firemních nadací v České republice. Od svého založení podpořila 4 300 projektů. Díky podpoře svého zřizovatele a donátora, energetické společnosti ČEZ, může Nadace ČEZ každoročně podporovat řadu projektů v grantových řízeních, která reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů zase dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost a Stromy přinesly do měst a obcí novou zeleň.