mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
VOŠ obalové techniky a SŠ partnerskou školou Univerzity Hradec Králové PDF Tisk Email

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí vstupuje do nového roku 2013 s titulem Partnerská škola Univerzity Hradec Králové. Spolupráce byla navázána s Fakultou informatiky a managementu. Co to znamená konkrétně pro studenty školy? V první řadě si od projektu slibujeme zvýšení úrovně výuky a získání určité nadstandardní prestiže pro technické obory. Jak jsme již informovali minulý měsíc, škola změnila vzdělávací program a nabízí nově také tři informační obory. Právě zde vidíme široké pole působnosti pro spolupráci s vysokou školou. V rozvrhu tříd střední školy totiž najdou své pevné místo přednášky profesorů zmíněné univerzity, díky kterým budou mít studenti možnost setkat se vždy s nejmodernějšími trendy ve vědě a technice. S tím souvisí i zmíněné zvýšení úrovně studia, díky které se svědomitým a aktivním studentům otevřou dveře vysokých škol.

 

Škola má možnost využívat odborných přednášek profesorů následujících fakult:

  • Pedagogická fakulta

  • Fakulta informatiky a managementu

  • Filozofická fakulta

  • Přírodovědecká fakulta

  • Ústav sociální práce

univerzita-7

univerzita-9