mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Projekt Comenius PDF Tisk Email

Podstatou projektu je vzájemná spolupráce studentů na dílčích úkolech během tzv. mobilit – výměnných pobytů studentů v partnerských zemích: ESTONSKO, NIZOZEMSKO, POLSKO, RUMUNSKO nebo TURECKO.
Cílem projektu je představit jednotlivé evropské státy, jejich tradice a zvyky, dále seznámit české žáky s evropským systémem vzdělávání, poukázat na multikulturní rozdíly ve všech zúčastněných zemích a také si zdokonalit jazykové dovednosti.
Na setkání učitelů, tedy koordinátorů projektu, v Turecku na začátku října jsme se dohodli, že první výměna studentů bude v Holandsku. Na začátku března 2013 poletí žáci naší školy na týden do Holandska, kde budou spolupracovat v multilaterálních skupinkách se všemi studenty z partnerských zemí zúčastněných v projektu. V dubnu přiletí holandští studenti k nám a budou opět spolupracovat na daném tématu.
V květnu 2013 pojedou vybraní žáci do Estonska.
Více informací o projektu naleznete na www.nwol.eu.
Zde je na ukázku první výstup našeho projektu -  logo, které vytvořil Jan Fiedler z 2. I.

comenius graf