mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
VOŠ obalové techniky se bude zaměřovat i na profi informační a logistické SW pro obaláře PDF Tisk Email

Prvním krokem byla nutnost získat kvalitní profi SW, které se majoritně využívají v českých firmách.  K optimalizaci logistických operací bude ve výuce využíván logistický SW Cape system, v počtu 22 licencí, které se podařilo získat přímo od dodavatele SW. Výhodou je, že zároveň disponujeme i plug in pro CAD SW, které využívají české firmy, takže lze zpracovávat celou problematiku od vývoje obalů až po logistickou optimalizaci.
Druhou novinkou bude výuka SAP pro obaláře v podobě balíku Package 21, kterou škole poskytne společnost Info21, spol. s r.o. V tomto případě se jedná o oborové řešení pro obalový průmysl zaměřené na optimalizaci obchodních, výrobních i servisních procesů. Více o spolupráci je i na stránkách společnosti INFO 21 (http://www.info21.cz/aktual/vyssi-odborna-skola-obalove-techniky-a-stredni-skola-steti-po-zahajila-spolupraci-se-spolecnosti-info21/)

Kalkulační proces od nabídky/poptávky  přes realizaci až k vytvoření faktury si však mohli vyzkoušet už i letošní studenti z 3. O. Přednášky s workshopem byli pro ně připraveny zástupcem firmy Pro Direct, panem Zákravským. Svou excelentně odpresentovanou přednáškou nejen představil produkt jako takový, ale zároveň studenti dostali k řešení konkrétní problematiku téměř reálného úkolu, jak si s ní poradí zjistíme až v horizontu 14 dnů, kdy s panem Zákravským provedeme zhodnocení a zpětnou vazbu celého projektu.

 

                        alt                                                                 alt