mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
První výstava školy (Embax Print Brno 93) PDF Tisk Email

Pro mnoho papíren, firem a škol i pro celou veřejnost byla výstava školy překvapením, protože v té době rozhodně nebyo běžné, aby se takových výstav školy zúčastňovaly. Náplní expozice byly výtvarné exponáty - papírové kreace - žáků školy.

Celková koncepce byla navržena výtvarníky Janem Činčerou a Janem Svobodou, externími učiteli na AVU a pedagogické fakultě UK Praha, jejichž častým objektem výtvarného působení je právě papír. Sami byli překvapeni výtvarnými nápady žáků školy, kteří pod vedením učitelek školy Ing. Irenou Štyrandovou a Evou Líbalovou byli připravováni. Na artefaktech se podíleli např. Milan Soukup, David Kostner, Pavla Jakešová, Lucie Kulczyková a Jaromír Fišer.

Artefakty také tvořily další studentky školy Andrea Halová a Olga Knížáková, které se na výstavě také návštěvníkům po celých pět dní výstavy věnovaly.

Výstava se také dostala do "klasiky" svým designem, jak bylo uvedeno v Bulletinu Design centra ČR.