mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
Klauzury 2008 - vyšší studium PDF Tisk Email

V úterý, 16. prosince 2008 v 16.00 hod, proběhla vernisáž studentů 2. O a 3. O. Studenti, pod vedením ak. mal. Ivany Kubíkové, zde prezentovali své klauzurní práce, které byly hodnoceny samotnými studenty.

Z vernisáře byl pořízen záznam kabelovou televizí Štětí. Z foto není vždy patrné, jaký vtip byl využit při konstrukci obalů s druhotným využitím, proto v záznamu ak. mal. Kubíková nebo samotní studenti konstrukci svých obalů vysvětlovali.


Zadání prací a studenti, kteří získali ocenění:

 

3.O ODE/obalový design

OBAL S DRUHOTNÝM VYUŽITÍM

Vyučující: Ak. mal. I.Kubíková

ü Téma libovolné.

ü Formát libovolný.

ü Výsek obalu zpracovaný (vyřezaný) ručně.

ü Grafická úprava obalu zpracovaná počítačově s užitím vlastní ilustrace ve formátu 1:1.

ü Fixace prodávaného výrobku /možnou také druhotně využít /.

ü Prodávaný výrobek / může být maketa /.

ü Malba, kresba nebo koláž použité ilustrace pro obal, musí být vytvořena samotným. studentem.

ü Obal musí obsahovat všechny povinné kody.

ü Obal musí obsahovat návod pro uživatele, jak druhotně využít obal.

ü Obal může obsahovat doplňkový „materiál“, nutný pro realizaci druhotného předmětu.

ü Návod konstrukce předmětu z prodejního obalu pro uživatele (textový i obrazový).

ü Prodejní letáček ve formátu A5, určený jako reklamní doprovod prodejní akce výrobku.

2.O PAC/ praktická cvičení

DRUHOTNÉ VYUŽITÍ ODPADOVÉHO MATERIÁLU

1/ v nový užitný předmět

Kriteria práce :

v Využití odpadového materiálu pro vytvoření dalšího užitného předmětu.

v Možnost propojení různých druhů odpadového materiálu. POZOR na vhodnost vzájemné kombinace.

v Možnost zakoupení potřebných součástek k doplnění. Maximální množství doplňkového materiálu nutných ke konstrukci vyráběného předmět by neměl přesáhnout 50 % a měl by být cenově i fakticky běžně dostupný na trhu .

v Dokonalá technická vypracovanost.

v Vyráběný předmět musí splňovat estetické, morální, funkční a zdraví neškodlivé kodexy jak při výrobě výrobcem (čtenářem), tak i při jeho používání.

v Teoretický a popřípadě i technický (ilustrace) postup práce pro uživatele.

2/ jako volná tvorba na téma „Láska“

v Využití odpadového materiálu pro vytvoření libovolného artefaktu.

v Možnost propojení různých druhů odpadového materiálu. POZOR na vhodnost vzájemné kombinace.

v Vyráběný předmět musí splňovat estetické, morální, funkční a zdraví neškodlivé kodexy při jeho používání.

Výherci 3. O :                                                         Výherci 2. O:

1. místo – Jan Chuděra a Tomáš Jeřábek             1. místo – Gabriela Vorlická

2. místo – Petra Jelínková a Sabina Kraftová        2. místo – Veronika Freisingerová

3. místo – Petra Hudosová                                     3. místo – Denisa Frońková