mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Návštěva našich studentů v DPFA Akademiegruppe v Drážďanech a Chemnitz Tisk Email
Pondělí, 15 Duben 2013 15:15

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s německým školským partnerem DPFA Akademiegruppe, který spravuje školy v Lipsku, Drážďanech, Zhořelci, Chemnitz, Plauen a Zwickau. Naši maturanti a absolventi VOŠ mají tak jedinečnou možnost tříletého studia v Německu, které je financováno naším partnerem, resp. německou vládou. Kromě toho, že získají výborné znalosti německého jazyka (budou studovat společně s německými studenty) mají možnost de-facto pokračovat v oboru, kterému se věnovali na naší škole. Konkrétně se jedná o studijní obor informatika, jehož vzdělávací program čítá jak výuku hardware a software, tak programovací jazyky, webdesign, akademii CISCO a ORACLE. Výuka je realizována tzv. duálním systémem, tj. studenti tráví výuku nejen ve specializovaných učebnách a laboratořích, ale též přímo na praxích u výrobních závodů, telekomunikačních společností atd.

Celý článek...
 
Spolupráce naší školy s Univerzitou Hradec Králové Tisk Email
Pondělí, 15 Duben 2013 14:29

Spolupráce naší školy s Univerzitou Hradec Králové byla úspěšně zahájena třemi velmi zajímavými přednáškami. Nejprve jsme uvítali pana proděkana pro studijní záležitosti doc. Mgr. Tomáše Kozla, PhD., který se věnoval moderním přístupům a trendům v objektovém programování a mobilním technologiím, posléze jsme se nad tématem ochrany autorských práv na internetu zamýšleli s paní JUDr. Olgu Sovovou, PhD. z Ústavu sociální práce UHK. Přednášky univerzitních profesorů na půdě VOŠ obalové techniky a Střední školy ve Štětí jsou pro žáky cenné nejen z hlediska vysoké profesionality a aktuálnosti volených témat, ale též z důvodu zamyšlení nad jejich dalšími možnostmi studia, např. na jedné z fakult Univerzity Hradec Králové.

 
Podpora volnočasových aktivit mládeže ve Štětí Tisk Email
Pátek, 29 Březen 2013 13:48

Kvalitní volnočasové aktivity pro naše žáky jsou dlouhodobou prioritou školy. Proto jsme se rozhodli rozšířit tento záměr i mimo školu, tj. nabídnout dětem z města Štětí, které v současné chvíli navštěvují např. některou ze zdejších základních škol, možnost kvalitního trávení volného času v Technickém klubu mládeže při naší škole. Jsme velice potěšeni, že na zakoupení některého technického vybavení přispělo i město Štětí, a to částkou 35 tisíc Kč v rámci svého grantového programu. 

Nechceme nabídkou svých volnočasových aktivit „konkurovat“ ostatním organizacím v rámci města Štětí. Naopak bychom rádi vyplnili mezeru a poskytli možnosti, kterými naše škola disponuje. Jedná se zejména o fundované lektory a slušné technické vybavení, jehož pořizování by bylo pro jiné organizace zajisté finančně náročné.

První aktivitou, kterou nabídneme, bude dílna robotiky a elektrotechniky. Příprava na technické profese je totiž v našem státě dlouhodobě podceňovaným tématem a škola by tak ráda přispěla k popularizaci těchto disciplín a podchytila zájem mladých lidí v oblastech elektrotechniky, mechatroniky a informatiky.

 

 
Od preformy k vyfukování na plnící lince Tisk Email
Neděle, 10 Březen 2013 21:14

I když se na obalové technice soustřeďujeme nejvíce na výrobu lepenkových a papírových obalů, nezanedbáváme ani ostatní materiály. Hned na počátku března se studenti 3. O VOŠ a 3. D SŠ zúčastnili jednodenní exkurze do dvou podniků, které se zabývají výrobou PET obalů. Prvním z nich byl jeden z největších výrobců preforem společnost Retal, druhý byl nápojářský gigant Coca Cola.

Celý článek...
 
Druhé kolo talentových zkoušek Tisk Email
Pátek, 08 Březen 2013 18:00

V příloze naleznete výsledky druhého kola talentových zkoušek pro obor Design interiéru a nábytku, konaných 9.3.2013.

Stáhněte zde.

 
Únorové akce na „obalovce“ Tisk Email
Neděle, 03 Březen 2013 20:21

V únoru na VOŠ (a částečně i „D“ obalovém bloku SŠ), vzhledem k začátku semestru a následných jarních prázdninách, proběhlo jen několik externích akcí.

Celý článek...
 
Přijímací řízení do studijíních a učebních oborů Tisk Email
Čtvrtek, 07 Únor 2013 00:00

Neváhejte a rozšiřte naše řady!

Čtyřletý maturitní obor s talentovou zkouškou:

Design interiéru a nábytku

  • Termín přijímání přihlášek do druhého kola přijímcího řízení 26. 2. 2013
  • Termín přijímacího řízení s talentovou zkouškou 8. 3. 2013

Poznámka: Přihláška na druhé kolo talentových zkoušek se nezapočítává do zákonem stanoveného počtu dvou přihlášek pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášku můžete stáhnout zde.

Bližší informace o novém studijním oboru naleznete zde. Podmínky přijímacího řízení (talentové zkoušky) na obor Design interiéru a nábytku můžete číst zde.

 

Čtyřleté maturitní obory:

Obalová technika - obalový a grafický design

Bližší informace o jedinečném studijním oboru s možností širokého uplatnění naleznete zde.

Informační technologie - počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

Bližsí informace o tomto novém, perspektivním oboru naleznete zde.

Informační technologie - webdesign

Bližsí informace o tomto novém, perspektivním oboru naleznete zde.

Informační technologie - management informačních systémů

Bližsí informace o tomto novém, perspektivním oboru naleznete zde.

Mechanik elektrotechnik - digitální technika a mechatronika, robotika

Bližší informce o náročném, ale prakticky zaměřeném a perspektivním oboru naleznete zde.

  • termín přijímání přihlášek na výše uvedené obory do 15. 3. 2013.
  • pilotní přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů se konají ve dnech 22. a 23. 4. od 9 do 10.30 hod.
  • uchazeč si zvolí termín a s přihláškou oznámí škole, který den se přijímacích zkoušek zúčastní (může napsat i na přihlášku)
  • pokud má uchazeč obě přihlášky do oborů naší školy, musí se účastnit obou testů
  • pokud uchazeč žádá zohlednění nějakého handicapu, musí s přihláškou dodat posudek pedagogicko-psychologické poradny

Tříleté učební obory s možností navazujícího studia zakončeného maturitní zkouškou:

Truhlář

Informace o zajímavém oboru s velmi dobrým zázemím a možností pokračujícího maturitního studia v oboru Design interiéru a nábytku naleznete zde. Kde jinde získáte výuční list s možností kreativního zázemí odborně vedeného designérského ateliéru?

Elektrikář inteligentních elektroinstalací

  • Termín přijímání přihlášek do 15. 3. 2013

Nevíte, co je tzv. inteligentní elektroinstalace? Stáhněte si informační leták (PDF, 12 MB) o zcela ojedinělém, nejmodernějším učebním oboru. Znalosti zde získané budou za několik let bezpodmínečně nutné pro každého, kdo se chce v tomto zajímavém oboru orientovat. Pokud elektrikářem, tak u nás!


Podmínky přijímacího řízení můžete číst zde.

 
VOŠ obalové techniky a SŠ partnerskou školou Univerzity Hradec Králové Tisk Email
Pátek, 01 Únor 2013 16:59

logotyp novyRok 2013 je pro naši školu nejen rokem jubilejním, ale též rokem zahájení spolupráce s Univerzitou Hradec Králové. Jsme velice potěšeni, že můžeme být tzv. Partnerskou školou UHK. Univerzita a její fakulty vytvořily nabídku odborných aktivit pro středoškolské studenty, jež zahrnuje přednášky z různých společenskovědních, přírodovědných a technických oborů, odborné exkurze na jednotlivá fakultní pracoviště a konzultace účastníkům odborných studentských soutěží.

Celý článek...
 
Nové učební a studijní obory na naší škole Tisk Email
Neděle, 21 Říjen 2012 11:25

Jsme pořád o krok vpřed a naše možnosti jsou otevřené! Nabízíme vám 30letou tradici a vysokou úroveň. Protože chceme naši školu neustále zdokonalovat a inovovat možnosti studia, nabízíme vám zcela nové studijní programy.

Stávající učební a studijní programy Truhlář, Obalová technika, Mechanik - elektrotechnik a Obalový a grafický design (VOŠ) naleznete v hlavním menu, resp. v horním banneru tohoto webu.

 

Kód oboru

Název školního vzdělávacího programu

Doba studia

Zakončení

Forma

 18-20-M/01

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

 18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

 18-20-M/01

Informační technologie – management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

 82-41-M/11

Design interiéru a nábytku

4

Maturitní zkouškou

Denní

 26-51-H/01

Elektrikář

3

Výučním listem

Denní

Po kliknutí do názvu příslušného oboru můžete číst další podrobnosti

Výsledky talentových zkoušek ze dne 14. 1. 2013 jsou uveřejněny níže na tomto webu. Druhé kolo talentových zkoušek bude vyhlášeno.

 
Den otevřených dveří zaznamenal zvýšený zájem o školu Tisk Email
Úterý, 15 Leden 2013 10:14

Den otevřených dveří, konaný 10. 1. 2013, zaznamenal značný zájem o nové i stávající studijní obory. K vidění byla řada věcí, které při minulém dni otevřených dveří ještě nebyly k dispozici. Jako perličku můžeme zmínit zcela nový předváděcí automobil, nazvaný "Dům na kolech", fungující jako pojízdná elektrotechnická laboratoř inteligentních elektroinstalací. Zde si mohli všichni zájemci detailně prohlédnout a vyzkoušet nejmodernější technologie v oblasti inteligentní elektrotechniky, které budou na škole vyučovány díky započetí intenzívní spolupráce školy a firmy ELKO EP, jež je významným leaderem právě v oblasti inteligentních elektroinstalací a v anketě Firma roku 2012 získala pestižní druhé místo. Škola buduje novou učebnu inteligentních elektroinstalací, založenou na panelech iNELS. Díky této spolupráci tak může nabídnout špičkové technické zázemí jak pro nový obor Elektrikář inteligentních elektroinstalací, tak Mechatronik. Velmi zajímavý byl též „souboj“ robotů. U zrodu jednoho z nich stál náš pedagog informačních technologií, druhý je dílem studentů čtvrtého ročníku.

Celý článek...
 
Novinky pro rok 2013 Tisk Email
Neděle, 23 Prosinec 2012 18:49

Do roku 2013 vstupuje škola s řadou novinek a vylepšení. Můžete se o tom přesvědčit hned 10. ledna 2013 od 9.00 do 16.00 hod., kdy pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Uvidíte nejen prezentaci stávajících a nových oborů, ale též špičkové vybavení firmy iNELS ELKO EP, která byla vyhlášena druhou nejlepší firmou v ČR. Shlédnete možnosti inteligentní elektroinstalace přímo v předváděcím voze, který bude k dispozici na parkovišti školy. Zmíněné technologie budou součástí učeben pro předměty Mechatronik a Elektrikář, čímž se škola zařadí po boku nejlépe vybavených školských pracovišť v ČR.

Další novinkou je započetí spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Fakultou informatiky a managementu. Stáváme se tzv. Partnerskou školou, díky čemuž uvítáme v rámci našich studijních oborů přednášející profesory zmíněné univerzity. Žáci technických oborů tak budou mít k dispozici profesionální zázemí a dostatečnou motivaci k dalšímu vysokoškolskému studiu.

Všem našim studentům, příznivcům a spolupracovníkům přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší v osobním i profesním životě.

 
Škola slaví úspěch v oblasti robotiky. Studenti přivezli z Liberce čtvrté místo Tisk Email
Pondělí, 17 Prosinec 2012 22:06

Studenti naší školy se v pátek 14. prosince zúčastnili robotického klání Kyberrobot 2012 na technické univerzitě v Liberci. V konkurenci ostatních škol se v kategorii Libovolný robot – střední školy umístili na čtvrtém místě. Soutěže se naše škola zúčastnila poprvé; díky našim studentům a jejich robotu v Liberci zapůsobila silným dojmem, a proto se na další ročník opět bude snažit vyslat svůj soutěžní tým.

Celý článek...
 
Klauzury ve společenském sále ve Štětí Tisk Email
Čtvrtek, 13 Prosinec 2012 21:46

V pondělí 10.12. proběhly každoroční klauzury druhého ročníku VOŠ. Letos již byly po třetí ve společné režii školy a významné designerské společnosti Fiala&Šebek Visual Communication.

Celý článek...
 
Tiskové techniky v OTK Tisk Email
Neděle, 09 Prosinec 2012 15:43

V pátek 7. 12. se studenti 2. O zúčastnili odborné exkurze v Obchodních tiskárnách Kolín. Výhodou této akce je fakt, že v OTK se mají studenti možnost setkat se všemi tiskovými technikami využívanými v oblasti potisku obalů, navíc na konci zimního semestru je již tato látka kompletně probrána a studentům by praktické ukázky měly pomoci před vlastní přípravou před zkouškovým obdobím.

Celý článek...
 
Studenti VOŠ na seminářích, kongesu i galavečeru Tisk Email
Neděle, 02 Prosinec 2012 17:00

27. 11. byl ve spolupráci se sociálním partnerem THIMM Packaging v prostorách všetatského závodu uspořádán pracovní workshop s odbornými semináři pro studenty 1. 0 VOŠ.

Celý článek...
 
Studenti 3.0 mají další užitečný certifikát pro praxi Tisk Email
Čtvrtek, 22 Listopad 2012 18:42

Ve středu 21.11.  studenti 3. O obhajovali své projekty zhotovené dle zadání v ERP IS ProDirect.

Celý článek...
 
Druhý listopadový týden ve znamení strukturálního designu Tisk Email
Pondělí, 19 Listopad 2012 22:18

V polovině listopadu se pro studenty VOŠ konaly dvě velmi zajímavé přednášky. Obě byly zaměřeny, i když hodně odlišným způsobem (vzhledem k charakteru používaných materiálů i účelu balení), na konstrukci obalů.

Celý článek...
 
Projekt Comenius Tisk Email
Středa, 14 Listopad 2012 20:51

Stejně jako před dvěma lety, tak i letos, se podařilo naší škole získat grant a zahájit spolupráci se zahraničními školami v rámci dvouletého projektu podporovaného Evropskou Unií s názvem NEW WAYS OF LIVING.

Celý článek...
 
VOŠ obalové techniky se bude zaměřovat i na profi informační a logistické SW pro obaláře Tisk Email
Neděle, 11 Listopad 2012 21:52

Od příštího roku se studium na VOŠ obalové techniky rozšíří více i do oblasti logistiky a kalkulací. Škola se k tomuto kroku rozhodla na základě zpětných vazeb od sociálních partnerů i od dalších obalářských subjektů.

Celý článek...
 
Dík sponzorům Tisk Email
Neděle, 11 Listopad 2012 21:33

 

Studenti na VOŠ obalové techniky a SŠ prakticky pracují převážně s lepenkou či papírem. Spotřeba všech typů materiálu je při počtu studentů opravdu vysoká, navíc je nutné na skladě z důvodu různosti produktů mít lepenku nejen v dostatečném množství, ale i v dostatečném sortimentu. K tomu škole pomáhají významnou měrou její sociální partneři.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 9 z 15