mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz
index 02b

Aktuálně

Řemesla živě Praha Tisk Email
Čtvrtek, 22 Únor 2018 09:31

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se s námi můžete setkat v krásném prostoru Novoměstské radnice v Praze na akce Řemesla živě. Můžete si vlastnoručně složit obálku, navrhnout a sestavit blok, veřezat a složit obal... Ukažte nám, že jste šikovní a že se můžete směle hlásit na naši školu ;-)

remesla

 
Obalová technika 2018 - 2019 Tisk Email
Neděle, 14 Leden 2018 16:59

leták2018 web

 
Přijímací řízení na školní rok 2018/19 Tisk Email
Středa, 10 Leden 2018 12:23

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2018 - 2019, první kolo

(přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2018)

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí stanovil podle školského zákona pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude:

 1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, která bude trvat 60 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 2. jednotná přijímací zkouška z matematiky, která bude trvat 70 minut a je ohodnocena max. 50 body,
 3. hodnocení výsledků uchazeče v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, max. 50 body,
 4. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a podobných soutěžích, max. 10 body.

Autorem obou testů bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz. Na této stránce jsou zpřístupněny ilustrační testy a testy z minulých let.


2) Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které odevzdá ředitelům příslušných škol nejpozději do 1. března 2018. Je možné podat obě přihlášky do různých oborů jedné školy nebo do stejného oboru, ale s různými zaměřeními (školními vzdělávacími programy).

Každý uchazeč může v 1. kole konat JPZ ve dvou termínech. Započítá se mu pak na obou školách pouze lepší výsledek z každého testu z ČJL a lepší výsledek z každého z testů z MAT.

První řádný termín JPZ má uchazeč 12. dubna 2018 na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.

Druhý řádný termín JPZ je 16. dubna 2018 na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na druhém místě.

Obě přihlášky musejí být identické, tedy i pořadí škol na nich musí být stejné!

V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, je vyhlášen náhradní termín pro 1. kolo na 10. 5. a 11. 5. 2018. Uchazeč se musí do 3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit a doložit omluvu např. potvrzením od lékaře.

Celý článek...
 
Výsledky talentových zkoušek do oboru Design interiéru Tisk Email
Pondělí, 08 Leden 2018 13:22

Výsledky 1. kola talentových zkoušek do oboru Design interiéru na školní rok 2018/19, které se konaly 8. 1. 2018, naleznete zde.

 
Obor Strojní mechanik ve spolupráci s firmou 2JCP Tisk Email
Pondělí, 08 Leden 2018 11:02

Mít solidní učební obor je v současné době velká deviza. Naše škola Ti nabízí více – moderní učební obor, zaštítěný velkým leaderem v oboru.

Ve spolupráci s firmou 2JCP nyní otevíráme obor Strojní mechanik – zámečník. Každý učeň, který vyhoví podmínkám školy a firmy co do prospěchu a docházky, bude mít zajištěno zaměstnání ve zmíněné firmě. A to přeci již stojí za to uvažovat, zda nenastoupit právě na naši školu!

Společnost 2 JCP a.s. byla založena v roce 1990. Hlavní výrobní areál se nachází v obci Račice poblíž města Štětí, cca 50 km severně od Prahy. V současné době je v tomto moderním areálu 5 výrobních hal, a je zde zaměstnáno na 350 pracovníků.

Zde je možné shlédnout prezentaci firmy.

 
Den otevřených dveří 9. ledna 2018 Tisk Email
Úterý, 02 Leden 2018 08:31

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří školy, který se koná dne 9. 1. 2018 od 9.00 do 16.00 hod. V BUDOVÁCH PIVOVARSKÁ a 1. MÁJE (DÍLNY, DOMOV MLÁDEŽE)

Z důvodu komplexní rekonstrukce hlavního objektu školy v Kostelní 134 je veškerá výuka a tudíž i den otevřených dveří přesunuta do objektů bývalého účiliště. Zhruba po roce vás tak budeme moci opět přivítat na původním místě, ale ve zcela nových prostorách s nejmodernějším strojovým parkem. Nicméně i v současné době vám v rámci dne otevřených dveří máme rozhodně co nabídnout:

 • pracovní dílny z oblasti elektrotechniky, informatiky, obalového a grafického designu a řemesel
 • individuální konzultace s odbornými pedagogy
 • skupinové i individuální prohlídky prostor v Pivovarské (odborné učebny), 1. máje (elektrotechnika, informační technologie, ateliér designu, truhlárna), Domova mládeže a grafického a tiskového zázemí školy

Neváhejte a zastavte se u nás! Těšíme se na vás.

 
Nově nás uvidíte i v Českých Budějovicích Tisk Email
Středa, 15 Listopad 2017 15:50

Opět rozšiřujeme svůj záběr a nyní po Liberci, Mělníku, Litoměřicích a Praze nás můžete navštívit i v Českých Budějovicích na výstavišti. Zde se můžete dozvědět vše o našich oborech a ještě si od nás něco odnesete;-) Budeme se na vás těšit na výstavě Vzdělávání a řemeslo, která se koná 22. až 24. listopadu. A proč právě v Českých Budějovicích? Protože v minulosti jsme měli mnoho šikovných studentů právě z tohoto regionu, tak chceme i zde propagovat inovovanou nabídku našich oborů.

 
Přijímací řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru (ŠVP Design interiéru a nábytku) Tisk Email
Sobota, 28 Říjen 2017 07:14

Upozorňujeme, že v případě zájmu o obor 82-41-M/11 Design interiéru (školní vzdělávací program s názvem Design interiéru a nábytku), do kterého probíhá přijímací řízení formou talentové zkoušky, je nutné podat přihlášku již do 30. listopadu 2017.

Talentová zouška se koná v pondělí 8. ledna 2018.

K přihlášce není potřeba lékařská kontrola.

Podáním přihlášky na obor s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky v jarním termínu přijímacího řízení.


Obor Design interiéru je umělecko průmyslový obor, který ve svém obsahu rovnovážně propojuje tři základní polohy:

 • Výtvarně designovou
 • Technicko konstrukční
 • Teoretickou

První dvě polohy (výtvarně designová a technicko konstrukční) jsou pak doplněny ještě všeobecnou výtvarnou přípravou. Z umělecko průmyslového charakteru oboru pak vyplývá program, forma i obsah studia v jeho středoškolské pozici.
Základem umělecko designového studia je atelierová výuka. Jednotlivé kurzy končí buď:
ateliérovou nebo klauzurní zkouškou. Technicko konstrukční poloha je obsažena v exaktně koncipovaných předmětech, např.: Konstrukce a materiály, technologie, apod. Pevnou součástí studia je specifická teoretická příprava v oblasti dějin nábytkové tvorby. V obecném pojetí jsou nedílnou součastí studia standartní středoškolské předměty – český jazyk, matematika, dějepis, apod. Studium končí praktickou maturitní zkouškou, tedy vytvořením adekvátního výtvarně designového projektu (artefaktu) a ústní zkouškou ze stanovených teoretických předmětů.
Předpokladem pro úspěšné studium tohoto zajímavého oboru je schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost kreativně myslet a schopnost dovést zvolenou či zadanou ideu do úspěšného reálného tvaru, tedy schopnost vytvořit kvalitní výtvarně designový artefakt. Nezbytnou podmínkou je i úspěšné studium teoretických předmětů.

 
Den otevřených dveří 1.11.2017 Tisk Email
Pondělí, 23 Říjen 2017 10:33

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří školy, který se koná dne 1. 11. 2017 od 9.00 do 16.00 hod. NOVĚ POUZE V BUDOVĚ PIVOVARSKÁ 594.

Z důvodu komplexní rekonstrukce hlavního objektu školy v Kostelní 134 je veškerá výuka a tudíž i den otevřených dveří přesunuta do objektů bývalého účiliště. Zhruba po roce vás tak budeme moci opět přivítat na původním místě, ale ve zcela nových prostorách s nejmodernějším strojovým parkem. Nicméně i v současné době vám v rámci dne otevřených dveří máme rozhodně co nabídnout:

 • pracovní dílny z oblasti elektrotechniky, informatiky, obalového a grafického designu a řemesel
 • individuální konzultace s odbornými pedagogy
 • skupinové i individuální prohlídky prostor v Pivovarské (odborné učebny), 1. máje (elektrotechnika, informační technologie, ateliér designu, truhlárna), Domova mládeže a grafického a tiskového zázemí školy

Neváhejte a zastavte se u nás! Těšíme se na vás.

 
Prezentace oborů školy Tisk Email
Středa, 04 Říjen 2017 07:59

Tak jako každý školní rok i letos nabízíme možnost získání bližších informací o naší vzdělávací nabídce. Můžete nás najít na řadě akcí, nebo navštívit naše workshopy v rámci dnů otevřených dveří.

Datum Název akce Místo konání
4. - 6. 10. 2017 TechDays výstaviště Litoměřice
12. -14. 10. 2017 Educa My Job Home Credit aréna Liberec
18. 10. 2017 Vzdělávání KD Mělník
19. - 20. 10. 2017 Obalko Aquapalace hotel Praha
1. 11. 2017 Den otevřených dveří škola, Pivovarská 594, Štětí

Těšíme se na vás! V případě, že vám datum prezentací nevyhovuje, domluvte si individuální termín. Rádi se vám budeme osobně věnovat.

 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ Tisk Email
Pondělí, 25 Září 2017 12:46

V příloze naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vyšší odborné školy pro školní rok 2017/2018.

 
Třetí kolo přijímacího řízení VOŠ Tisk Email
Pondělí, 25 Září 2017 09:46

Přijímací zkoušky (třetí kolo) do tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2017/18 se konají ve čtvrtek 5. října 2017 od 10.00 hod. v ateliéru v budově školy v ulici 1. Máje 661 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 29. září 2017.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu. Počet volných míst: 6.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 5. října 2017 ve 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 6. října 2017. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

 
Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ Tisk Email
Úterý, 19 Září 2017 09:21

Přijímací zkoušky (druhé kolo) do tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2017/18 se konají v pondělí 25.září 2017 od 9.00 hod. v budově Domova mládeže školy v ulici 1. Máje 662 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 22. září 2017.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 25. září 2017 v 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 26. září 2017. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

 
Burza učebnic 2017 Tisk Email
Pondělí, 28 Srpen 2017 13:30

Burza učebnic v knihovně v Pivovarské ulici

Výběr učebnic od druhých, třetích a čtvrtých ročníků se koná v pondělí (11.9.2017) a v úterý (12.9.2017) od 7.00 do 16.00 hod. Učebnice musí mít pevně připevněnou popisku s celým jménem a cenou.

Pokud budete chtít prodávat učebnice cizích jazyků a pracovní sešity, nesmí být vyplněny.

Prodej učebnic do všech ročníků se koná ve středu (13. 9. 2017) a ve čtvrtek (14. 9. 2017) od 7.00 do 16.00 hod.

Peníze za prodané učebnice si žáci mohou vyzvednout v knihovne v pondělí, 18. 9. 201 od 7.00 do 16.00 hod.

 
Výsledky přijímacího řízení na VOŠ 2017/18 Tisk Email
Pondělí, 26 Červen 2017 11:36

V příloze jsou

výsledky

přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ

na školní rok 2017/18

 
Nový automobil pro žáky a studenty školy Tisk Email
Pátek, 09 Červen 2017 12:21

Dne 8. 6. 2017 zakoupila škola za významné finanční pomoci zřizovatele nový devítimístný automobil Ford Transit Custom. Jedná se o velmi dobře vybavený vůz, který splňuje všechny současné požadavky na komfort a bezpečnost cestování. Bude využíván pro dopravu žáků a studentů školy na praxe, exkurze a další akce v rámci celé republiky a bude nápomocen instalacím školních výstav. Škole tak umožní rozšířit "akční rádius" pro její prezentaci na veřejnosti. Přeji tímto pedagogům a žákům mnoho šťastně ujetých km.

ford

 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení Tisk Email
Neděle, 04 Červen 2017 12:06

Výsledky 2. kola přijímacího řízení.

 
Přijímací zkoušky VOŠ 2017 Tisk Email
Čtvrtek, 25 Květen 2017 07:41

Přijímací zkoušky do tříletého pomaturitního oboru Obalový a grafický design (82-41-N/09) na vyšší odborné škole pro školní rok 2016/17 se konají v pondělí 26. června 2017 od 9.00 hod. v budově školy v Kostelní 134 ve Štětí. Termín zaslání přihlášek: do 23. června 2017.

Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením pěti vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu.

Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnout celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

 • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
 • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
 • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
 • Být kreativní graficky a slovně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 26. června 2017 v 14.00 na nástěnce ve vestibulu školy a následně na webu školy www.odbornaskola.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou 27. června 2017. Poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč a je nevratný. Úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce!) nebo složenkou typu A na adresu školy nebo v den konání zkoušky v hotovosti ve škole. Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu.

Podmínkou pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách je úspěšné složení maturitní zkoušky. Toto uchazeč prokáže před zahájením přijímacích zkoušek předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Celý článek...
 
Druhé kolo přijímacího řízení Tisk Email
Čtvrtek, 04 Květen 2017 08:35

Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí, příspěvkové organizace, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017 / 2018

Obory, do nichž je možné podat přihlášku:

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Počet volných míst

33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 7

26-51-H/01

Elektrikář

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

6

23-51-H/01

Strojní mechanik - zámečník (od školního roku 2015 - 2016)

3

Závěrečnou zkouškou s výučním listem

Denní

8

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Počet volných míst

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický design

4

Maturitní zkouškou

Denní

12

18-20-M/01

Informační technologie

4

Maturitní zkouškou

Denní

9

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

7

Termín 2. kola přijímacího řízení: 2. 6. 2017

Termín podání příhlášek: 26. 5. 2017

Datum vyhlášení rozhodnutí: 2. 6. 2017

Pravidla pro přijetí do čtyřletého oboru, zakončeného maturitní zkouškou

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2017 / 2018 (viz sekce Střední škola / přijímací řízení) s vyjímkou konání jednotné přijímací zkoušky u čtyřletých studijních oborů. Jako minimum stanovuje ředitel školy získání 20 bodů v jednotné přijímací zkoušce konané v 1. kole. Pokud žák zkoušku nekonal, nebo nedosáhl uvedeného počtu bodů, řídí se škola prospěchem za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku ZŠ do 2,5.

Pravidla pro přijetí do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem

Uchazeči budou přijímání na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2017 / 2018 (viz sekce Střední škola / přijímací řízení)

 
Přijímací řízení na SŠ pro rok 2017/18 - studijní obory Tisk Email
Pátek, 28 Duben 2017 13:13

Výsledky přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2017/18

- výsledky v souboru pdf -

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 15